Valplattform

Låt behoven styra budgeten - pengarna finns!

Vård – skola – omsorg

En sak borde stå klart för alla: Det finns utrymme för att förbättra kommunens verksamheter istället för att försämra dem! Alingsås har snart en miljard i kassakistan!
Läs mer

Nej till privatiseringar och entreprenader

Som enda parti kräver Kommunistiska Partiet att all verksamhet som upphandlats ska tas tillbaka i kommunal regi och att kommunala villkor och förmåner ska gälla för all verksamhet som finansieras med kommunala skattepengar.
Läs mer

En röd bostadspolitik

Det är Kommunistiska Partiet som står för nytänkande i bostadspolitiken. Gör om Alingsåshem till en stiftelse utan vinstkrav. Då blir låg hyra tillåtet. För att minska segregationen ska Alingsåshem bygga hyresrätter även i de mest attraktiva områdena.
Läs mer

En röd klimatpolitik

Kommunerna har ett stort ansvar för att vi ska kunna nå uppsatta miljö- och klimatmål. Inför gratis kollektivtrafik!
Läs mer

Alingsås Föreningshus

I ett föreningshus kan människor utöva sina intressen tillsammans, över kultur- och åldersgränser, och föreningar och studieförbund kan samverka kring lokaler för att utveckla sina aktiviteter och kursutbud.
Läs mer

Nej till krig och ockupation

Det är en skam att Sverige deltar i USA:s och Natos krig. Det är en skam att Israels ockupation av Palestina får fortgå utan att Sverige protesterar genom sanktioner.
Kommunal bojkott av Israel - för ett fritt Palestina.

Socialism eller kapitalism, vilket system bör förpassas till historiens soptipp?

Läs mer

Utan kommunister tystnar debatten

Med oss i kommunfullmäktige blir det omöjligt att dölja nedskärningspolitiken och göra upp i tysthet, bakom kulisserna. Och framför allt – Alla ni som ställer krav på förbättringar eller protesterar mot försämringar får äntligen en röst i kommunfullmäktige!