Aldrig mera LOV i Alingås

2022-08-12

LOV är ingen frihetsreform - varken för de som arbetar i äldreboende eller för vårdtagare. Därför är det bra att Alingsås kommun har dragit tillbaka beslutet om att tillämpa Lagen om Valfrihetssystem (LOV) i Alingsås. LOV ger inte heller kommunen någon valfrihet, annan än att tvingas anlita vårdföretaget Vardaga, som nu byggt två äldreboenden i Alingsås.
Förespråkarna vill gärna visa upp en bild av små självstyrande grupper eller kooperativ. Men det är inte så verkligheten ser ut. De stora vårdföretag, som successivt tar över allt mer av landets äldreomsorg, har skakats av många skandaler när kortsiktig vinst gått före vårdtagarnas omsorg.
All erfarenhet från kommuner där LOV har genomförts, visar att de risker som även Vård- och omsorgsförvaltningen i Alingsås hade identifierat är välgrundade.
Riksdagen borde aldrig fattat beslut om LOV och Alingsås borde inte infört den. Därför att LOV är kostnadsdrivande och kommunerna fastnar i långa kontrakt utan möjlighet till långsiktig planering.
Verklig valfrihet kräver mer resurser till vården. Att föra fram LOV som en valfrihetsreform är bedrägeri. Vem vill välja en utförare som har som mål att minska kostnaderna och öka vinsterna?
LOV löser inte problemen. Tvärt om kommer LOV att förvärra dem. Med fortsatta nedskärningar och privatiseringar blir det framför allt fattigpensionärers valfrihet som minskar. De med hög pension kan köpa extra insatser med RUT-bidrag, när omsorgen försämras.
Även vårdpersonalens arbetssituation försämras vid privatiseringar. Mer helgarbete, fler osäkra timanställningar och deltider. Arbetet är stressigt och ansvarsfullt, med alldeles för låga löner. I åratal har arbetsvillkoren försämrats genom ständiga krav på effektiviseringar. Att införa ytterligare privatiseringar kommer att försämra villkoren än mer.
Det är behoven som ska styra budgeten och de insatser vårdtagarna ska få rätt till. För att vården ska kunna organiseras långsiktigt måste den vara kvar i kommunens regi.
Om kommuninvånarna och anställda ska kunna ha inflytande över vården och omsorgerna måste de ägas av kommunen, inte av riskkapitalbolag.