Valplattform 2022

Vi är motståndets röst!

Sverige är inte längre de förtrycktas röst i världen, en röst för fred, frihet och rättvisa. Nu är det Nato-medlemskap, militär upprustning, nedskärningar i välfärden och försämrad demokrati som gäller.
Kapitalismen skapar allt djupare ekonomiska kriser, ett klimat i sammanbrott och växande samhällsklyftor. Sverige har blivit det miljardärtätaste landet i världen, samtidigt som den stora majoriteten får sämre ekonomi och hårdare livsvillkor.
Därför uppmanar vi alla som vill se en annan värld, att gemensamt ta upp kampen för demokrati och jämlikhet, för fred och en rättvis lösning på klimatkrisen - för ett socialistiskt samhälle som bygger på solidaritet och rättvisa.

Rösta på Kommunistiska Partiet!

Vi utnyttjar våra mandat efter bästa förmåga. Men det parlamentariska får ingen livskraft utan att vanliga människor kämpar för sina intressen, för trygga anställningar, rätten till en bostad och en bra utbildning, vård och omsorg. Därför behöver vi dig! På arbetsplatserna, i bostadsområdena och på gatorna. Tillsammans ska vi göra våra röster hörda!

Kommunistiska Partiets vallöfte:
Vi bryter tystnaden!

Med oss i kommunfullmäktige blir det betydligt svårare att dölja nedskärnings- och privatiseringspolitiken eller att göra upp i tysthet bakom kulisserna.
Att partier som sitter i Kommunfullmäktige nöjer sig med att i tysthet reservera sig i nämnderna duger inte! Viktiga frågor måste upp till debatt i Kommunfullmäktige och i lokalpressen, om medborgarna ska få en chans att bilda opinion och påverka. Det är det som är demokrati.
Eftersom vi saknas i kommunfullmäktige blev en polisanmälan mot Samhälls-byggnadsnämnden nödvändig, för att få till både debatt och förändring, när nämnden beviljade en lokal byggpamp bygglov mot alla regler.

Alingsås behöver mer demokrati!

Trots allt tal om att värna demokratin flyttas allt fler viktiga frågor från de folkvalda i Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen. Detta ökar risken för vänskapskorruption och svågerpolitik, eftersom de tillsatta ledamöterna inte behöver vara folkvalda och insynen är mer begränsad. Nu kan t ex Kommunstyrelsen och Alingsåshem AB besluta om att sälja ut delar av lägenhetsbeståndet utan att invånarna får veta något innan beslutet tas.
Vi kräver att alla viktiga frågor ska avgöras av Kommunfullmäktige, efter en offentligt förd debatt. Annars finns ingen möjlighet att samla till protester för att stoppa besluten innan de verkställs.

Vi vill ändra politiken tillsammans med dig!

Med oss i kommunfullmäktige kommer kommuninvånare och kommunens anställda alltid att ha en kompromisslös röst i politiken när de protesterar mot försämringar.
Vi kommer aldrig att köpslå om att våra barn, gamla och sjuka ska tvingas betala med sämre utbildning och vård, bara för att Alingsås kommun ska samla 100-tals miljoner på hög.

Planera staden för människan, klimatet och den biologiska mångfalden.
Som enda parti kräver vi
• Kraftigt höjd skatt på kapitalinkomster och höga löner
• Införande av avgiftsfri kollektivtrafik
Läs mer

Stoppa segregationen! Bygg bra hyresrätter med låg hyra, även i attraktiva områden!
Som enda parti kräver vi att
• Alingsåshem åter ska drivas som en politikerstyrd stiftelse.
• kommunens pensionsfond investeras i Alingsåshem istället för att riskera att försvinna i en börskrasch
Läs mer

Stoppa nedskärningarna - Befria välfärden från marknaden
Som enda parti kräver vi att
• all privatiserad verksamhet tas tillbaka till kommunen.
Läs mer

Kommuner och landsting har stort ansvar för att kvinnors löner är lägre
Läs mer

Vi kräver sex timmars arbetsdag
Som enda Parti kräver vi att
• kommunen omgående inför 30-timmarsvecka med bibehållen lön för de som arbetar på obekväma arbetstider och successivt för övriga yrkesgrupper, utan att minska antalet arbetade timmar inom verksamheterna.
Läs mer

En värdig och bra äldreomsorg
Vi kräver en utbyggd, bra och jämlik äldreomsorg. Bort med Rut-bidrag, bort med privata hemtjänstbolag och bort med privatägda äldreboenden, som gör det möjligt för dem med hög pension att köpa sig bättre omsorg.
Läs mer

Alla ska ha rätt till en jämlik utbildning - Avskaffa det fria skolvalet
Kommunistiska Partiet kräver en likvärdig skola
• Färre barn i klasser och barngrupper
• Sluta bygga storförskolor
• Gratis frukost i skolan
• Kostnadsfritt körkort på gymnasiet
• Betald praktik på yrkesprogrammen
Läs mer