Hur ska Alingsås klara framtidens äldreomsorg?

2022-08-21

Att arbeta i äldreomsorgen borde ses som både intressant och givande. Det kräver stor förmåga till flexibilitet eftersom man ska klara av att arbeta med sjuka och vårdbehövande människor i deras hem.

Som vårdpersonal står man för tryggheten och omtanken i vardagen. Man möter många intressanta människor som har mycket att berätta. För många äldre är de anställdas besök den enda kontakten med yttervärlden.
Ändå söker sig allt färre till gymnasiets vårdprogram. Många vårdutbildade slutar för att arbeta med annat. Många som börjar arbeta som vikarier vill inte ”fastna i hemtjänsten”.

Orsaken är att arbetet är nedvärderat, lågavlönat, underbemannat och stressigt. Det ska naturligtvis vara tvärtom. Vårdyrkena borde vara högstatusjobb med bra lön och bra arbetsvillkor. Kommuner och landsting borde värna om sin anställda och se till att ge vidareutbildning i yrket, med samma självklarhet som högavlönade får i sina yrken.

Att ungdomar varken vill eller orkar arbeta i vården är ett gigantiskt samhällsproblem. Bristen på personal är akut på sjukhus, i hemvård och på äldreboende och det gäller i hela landet. Vi ser dagligen rubriker om att det fattas personal till dessa livsviktiga arbeten.

Ansvariga kommun- och landstingspolitiker ondgör sig över att det är svårt att rekrytera vårdpersonal. Men det är samma politiker som orsakar personalbristen, de låga lönerna och urusla arbetsvillkoren, genom att varje år ge förvaltningarna och klinikerna en budget som inte motsvarar behoven.
Men också regering och riksdag är skyldiga till situationen genom att lasta över mer och mer ansvar och kostnader på kommuner och landsting.

Om regeringen satsade de miljarder, som nu går till att köpa Patriotmissiler och andra förstörelsevapen, på att förbättra arbetsvillkoren och vården, och om Alingsås kommun dessutom slutar med att kräva dubbelt så höga överskott i sin budget än vad lagen kräver, så går det att lösa problemen.
Alla försök med 6-timmars arbetsdag visar att det löser många av problemen. Ett första och viktigt steg är därför att införa 6-timmars arbetsdag, eller 30-timmars vecka. Men också högre löner och bra scheman, där de anställda får den tid som behövs för att kunna tillgodose vårdtagarnas behov!

Rätten till bra vård och omsorg är en nationell angelägenhet. Löner och status i vårdyrkena borde vara en av Sveriges viktigaste valfrågor.

Kommunistiska Partiet
Sven Hellqvist, sjuksköterska Alingsås lasarett
AnnaClara Bäckerstam, sjuksköterska Alingsås lasarett
Lars-Olof Törnberg, undersköterska Alingsås Vård- och omsorg
Elsa-Lena Åström, tidigare arbetsterapeut Alingsås Vård- och omsorg