Utlys barnnödläge i Alingsås!

2022-08-15

Hur kan politiker ens komma på idén att öka antal barn i barngrupperna och i skolklasserna, när de redan nu utsätter både barnen och de som arbetar inom barnomsorgen och skolan för en situation där t ex barngrupperna har nästan 50 procent fler barn än rekommenderat?
År efter år har kommunpolitikerna enbart tilldelat kommunens olika förvaltningar hälften av den summa som motsvarar kostnadsökningarna. Resten har de anställda tvingats klara av genom det som de kallar att effektivisera, men som inte är något annat än nedskärningar. Våra barn och ungdomar har fått betala med allt sämre hälsa, något som kan avläsas i belastningen på BUP.
Det uppstår ständiga konflikter i barngrupperna, när varken barn eller anställda står ut med den stress de utsätts för i överfulla lokaler och hög ljudvolym. Alltfler barn och ungdomar blir ”hemmasittare”, därför att de får panikångest över tanken att gå till skolan och sjukfrånvaron för personalen ligger på över 10 procent!
Är det något politiker kan förutse så är det behovet av barnomsorg och skolor. Ändå byggs inte skolor och förskolorna ut i områden, där det byggs mängder med nya bostäder, som i Ingared. Där borde väl i rimlighetens namn en del av området ha avsatts till en ny förskola och utbyggd skola! Istället för att inse att det var attraktivt för barnfamiljer att bo med gångavstånd till Sävelångens badplats, så "trodde" de att det var pensionärer som skulle flytta dit!
Vi kräver att Alingsås kommunfullmäktige beslutar om att kommunen ska bygga nya förskolor skolor och ge förvaltningarna den budget de behöver. Vi kräver att ni sänker barnantalet i grupperna och klasserna och ökar personaltätheten till den norm som gäller. Vi kräver att ni slutar bygga storförskolor. Enda syftet med dem är att kunna slå ihop avdelning på morgon och kvällar. Det innebär att föräldrar lämnar barnen till personal som barnen inte känner och som inte kan berätta vad som hänt under dagen när barnen hämtas.
Sluta samla hundratals miljoner i överskott! Barn har rätt till en bra start i livet!

Sven Hellqvist och Elsa-Lena Åström, Kommunistiska Partiet