En bra skola för alla?

2022-08-22

Nu är det dags igen. Skolstart. I början av terminen är man, liksom barnen, alltid lite
uppspelt och förväntansfull. Men kanske för lite andra saker än barnen.

Jag hoppas att de har anställt mer personal detta läsår, så att mitt barns behov skall kunna tillgodoses. Att de äntligen skall ha byggt ut matsalen så att hon skall få slippa stressa igenom lunchen eftersom andra barn står i kö för att komma in. Att hennes lärare skall få avlastning med det administrativa arbetet som bara orsakar stress.
Men så kommer jag på att vi bor i Alingsås kommun, där målet inte verkar vara en skola där elever och lärare ska trivas och utvecklas, utan målet är att ha en kassakista som bara skall växa och växa för varje år som går. Använd i stället en del av de hundratals miljonerna som ligger där till att anställa fler lärare för att kunna göra klasserna mindre och anställ fler lärarassistenter så att de som behöver extra stöd kan få det.Varför inte börja erbjuda alla elever gratis frukost i skolan, så att alla barn får samma chans till en bra start på skoldagen? Eller kanske en frukt på eftermiddagen, då det ofta går fyra timmar mellan lunchen och slutet av skoldagen för de lite äldre eleverna.
Nej detta är inga prioriteringar hos våra kommunpolitiker. Bryr de sig inte? Säger inte alla, nu när de är val, att de vill ha en bättre skola? Lovade inte alla partier fler lärare vid förra valet? Så kolla på vad som lovats och vad som hänt när du funderar på hur du skall lägga sin röst!

Vi i Kommunistiska Partiet (K) Alingsås säger:
* Avskaffa det fria skolvalet och friskolesystemet.
* Färre elever i varje klass.
* Inför gratis frukost i skolan.
* Lärare skall undervisa, inte administrera.
* Anställ administrativ personal i skolan.

Vi i K kanske inte kan lova vad som kommer att beslutas, även med oss i kommunfullmäktige. Vi kan bara lova att ingenting kommer att ske i tysthet. Varje orätt förslag eller beslut i kommunhuset kommer att basuneras ut, så att alla vi alingsåsare vet vem som skall ställas till svars, och kanske till och med kan få politiker att ändra sig innan de tar beslut som försämrar för oss, ung som gammal.

Lisa Magnusson Selg, Kommunistiska Partiet, Alingsås