Stoppa nedskärningarna och befria välfärden från privatiseringar!

2022-08-31

Alingsås kommun har under 10-tals år tvingat sina förvaltningar att skära ner varje år. Trots att kommunen nu har över 1000 miljoner på banken och i fonder har kommunanställda fått betala nedskärningarna med sämre arbetsmiljö. Barnen har fått gå i alldeles för stora grupper i förskolan och skolan. Gamla har fått hjälp av en alltmer stressad personal som inte längre hinner med den sociala omvårdnaden.

I Sverige har varken staten, kommuner eller regioner några som helst moraliska problem med att pressa ner löner och försämra arbetsvillkor.
Genom att privatisera verksamhet har kommuner låtit de privata gå före och sänka kostnaderna med lägre personaltäthet, lägre löner och sämre arbetsvillkor. Den privatiserade skolan och äldreomsorgen har inte bara färre anställda. Där arbetar betydligt fler som saknar utbildning, vilket även det ger sämre undervisning och vård.
När verksamheter läggs ut på entreprenad riskerar de anställda att förlora jobbet eller få sämre arbetsvillkor och lön vid varje ny upphandling. Det har de som kör buss, hämtar sopor, arbetar i kök eller städar fått uppleva runt om i landet.
Under coronapandemin fick skolan och äldreomsorgen i Alingsås kommun endast använda en mindre del av statens coronabidrag på 40 miljoner. Resten av dessa 40 miljoner pytsades istället in i kommunens redan stora överskott.
För att komma undan kravet på 6-timmars arbetsdag (30-timmarsvecka) med heltidslön, erbjuder kommunen de anställda en möjlighet att arbeta heltid, genom att införa ännu sämre scheman. För att få det att låta bättre kallas dessa scheman för hälsoschema, trots att de ger de anställda för lite tid till återhämtning mellan arbetspassen! Pressen på kommunanställda är nu så hög att många slutar om de får en chans.
Istället för att bli uppgivna behöver vi använda vår ilska till att ta upp kampen för bra arbetsvillkor och löner. Det räcker inte att bara säga nej till vinster i välfärden. Om kommuninvånare och anställda ska kunna ha inflytande över skolan, vården och omsorgerna och annan skattefinansierad verksamhet måste de utföras och ägas av kommunen.

Kommunistiska Partiet
Lars-Olof Törnberg, undersköterska i äldreomsorgen
Ingela Eriksson Thelin, fd tvättbiträde på Tvätteriet i Alingsås
Birgitta Ödlund, fd förskollärare i Alingsås kommun