Alingsåshem tvingas sälja lönsamma fastigheter!

Detta är så galet att man inte vill tro att det är sant. Lagen kräver att kommunala bolag ska drivas marknadsmässigt. Att sälja lönsam verksamhet är motsatsen. Att sälja enbart för att minska lån är ekonomisk dårskap.
Det finns inte någon som helst risk med att Alingsåshem lånar till nybyggnation. När husen är klara äger Alingsåshem nya fastigheter som ger vinst. Dessutom blir kommunen rikare genom att äga värdefulla fastigheter. De enda en utförsäljning är lönsam för, är de fastighetsbolag som köper de bostadsområden som säljs.
Att sälja till privata fastighetsbolag är som att sälja till djävulen. Talet om ”socialt hållbar” utförsäljning är endast ett försök att skyla över det alla vet. När marknaden släpps fri blir det antingen lyxrenoveringar med högre hyror eller sämre underhåll, större trångboddhet, mer segregerat boende och fler vräkningar. De enda detta är ”hållbart” för är de privata fastighetsbolagens ägare.
Alla partier som står bakom beslutet vill slippa protester som kan omöjliggöra utförsäljningar. Därför ska Alingsåshem AB i fortsättningen få besluta om utförsäljning utan att frågan hamnar i kommunfullmäktige. Det innebär att hyresgäster och kommuninvånare kommer att kunna ställas inför fullbordat faktum, utan möjlighet att protestera innan försäljningen. Minns detta nästa gång de talar om att värna vårt demokratiska inflytande!
Kommunstyrelsen har redan godkänt beslutet. Vänsterpartiet vägrade. All heder åt dem. KD ville gå längre och tvinga fram ännu större försäljningar. SD, som tidigare varit emot utförsäljning, har gjort en helomvändning och stöder beslutet. Sorgligast är Simon Waerns (S) påstående att det ska bli ”välavvägda försäljningar”, inte ”utförsäljningar”.
Nu är det upp till Kommunfullmäktige den 31/3. Alla som vill ha en social bostadspolitik behöver göra sina röster hörda innan dess! Ett sätt är att skriva under den namninsamling som cirkulerar på Facebook.
Kommunistiska Partiets Alingsåsavdelning