Alla dagar borde vara orange!

Den 25 november uppmärksammas våld mot kvinnor världen över. Dagen instiftades 1999 av FN, som en påminnelse om ”Deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor.”
Den 25 november 1960 mördades systrarna Mirabal på en enslig bergsväg i Dominikanska republiken. Det var ett politiskt mord, beordrat av general Rafael Trujillo. Systrarna var aktiva i kampen mot militärdiktaturen och fick plikta med sina liv.
När FN instiftade Internationella dagen mot våld mot kvinnor valde man detta datum för att hedra Minerva, Patria och Maria Teresa. Men deklarationer har inte stoppat våldet. Fortfarande är det en tredjedel av världens kvinnor som antingen upplevt fysiskt och/eller sexuellt våld. I vissa länder är det så mycket som 70 procent som utsatts från en intim partner. Våldet mot kvinnor är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna. Det drabbar kvinnor oavsett religiös- eller etnisk tillhörighet, social status eller geografisk plats. Miljontals kvinnor lever i länder där våld mot kvinnor inte ens är ett brott. Våldet tar sig många former. I hemmet, i nära relationer, sexuella trakasserier, könsstympning, barnäktenskap, trafficking, sexuellt våld i krig. Och mord.
2008 startade FN-kampanjen UNiTE to end Violence Against Women. Den inleds med Orange Day, 25 november, och avslutas 10 december. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot flickor och kvinnor. Efter ett coronaår med digitala aktiviteter kan vi i år uppmärksamma Orange day på gator och torg.
Våldet begås av stater, det finns i samhället och det begås i hemmet, den plats som borde vara den tryggaste. I grunden handlar våldet om makt, om gamla patriarkala strukturer. Hand i hand med kampen mot våldet går kampen för flickors rätt till utbildning och arbete, till ekonomisk självständighet och juridisk jämställdhet.
Låt oss göra alla dagar till orange! Kampen för att få slut på våldet mot flickor och kvinnor får inte tystna!
Ingela Eriksson Thelin, för Kommunistiska Partiet Alingsås