Alla ska ha rätt till en jämlik utbildning Avskaffa det fria skolvalet!

Hur kan man ens tänka tanken att det ska få finnas bra och dåliga skolor? Självklart ska alla barn få gå i en bra skola!

Ska det kunna bli verklighet måste det segregerande ”fria” skolvalet, skolpengen och friskolorna avskaffas.

Barnomsorg och skola kan inte drivas som en industri. För att små barn ska känna sig trygga måste byggandet av storförskolor stoppas och antalet barn i barn¬grupperna minskas.

Lärarna behöver befrias från administrativt arbete för att få mer tid för eleverna.

Av alla länder i världen har Sverige gått längst när det gäller att låta ”marknaden” styra skolan. Skolkoncernerna blir allt större. Skolor öppnas och läggs ner. Skolor köps och säljs på börsen.
Ägarna bryr sig inte det minsta om undervisningens kvallitet, bara om att få ut maximal vinst. Blir vinsten för låg i en skola läggs den ner. Eleverna står där utan betygsunderlag och kommunens skolor måste ta emot alla dessa elever, i sina redan överfulla klassrum, trots att kommunens skolor inte har fått en budget som motsvarar detta ansvar.

Det fria skolvalet har medfört att föräldrar väljer att byta skola och förskola för sina barn när problem uppstår, istället för att protester mot nedskärningarna. Detta hotar demokratin, eftersom väljarna inte får möjlighet att känna till hur allvarlig situationen är.

Även lärare avstår från att protestera eftersom det kan ge den egna skolan sämre rykte och därmed färre elever. Istället flyr utbildade pedagoger skolan, fritidsverksamheten och barnomsorgen. Fler och fler anställs utan att vara behöriga. I Alingsås skolor saknar närmare 30 procent av lärarna lärarexamen. I förskolorna är det endast ca 50 procent som har utbildning.
Inom friskolorna är situationen ännu värre. Vittra är den grundskola som har högsta antal elever per lärare samtidigt som över hälften av lärarna saknar lärarutbildning! I företaget Atvexas förskola i Stockslycke saknar 90 procent förskollärarutbildning!

Ska man lösa bristen på utbildad personal, måste arbetsvillkoren bli bra. Annars slutar de som har utbildning och alldeles för få kommer att vilja utbilda sig till lärare. Ska arbetsmiljön bli bättre och barnen må bra måste dessutom storleken på barngrupperna/klasserna minska.

Behoven ska styra budgeten!

Politikerna låter våra barn och ungdomar vara med och betala för kommunens överskottsmål med sämre omsorg, sämre undervisning, mer stress på grund av för stora klasser och för få pedagoger i skolan, fritidsverksamheten och barnomsorgen.
De anställda bli sjuka av stress för krav som de inte längre får förutsättningar att leva upp till.
Allt fler barn och ungdomar lider av så stor ångest att de stannar hemma.
Att en hel del barn kommer till skolan utan att ha ätit frukost, gör inte situationen bättre. Därför är det viktigt att det serveras gratis frukost i skolan till alla elever i både grundskolan och på gymnasiet, inte bara till de som går på Fritids.

Rekommendationer för normer för antal barn, personaltäthet och storleken på lokaler och gårdar följs inte. Nu är det stordrift som gäller.