Alliansen ljuger och bedrar!

Alliansen larmar om kris och mångmiljonunderskott. De pekar ut andra som syndabockar och framställt sig själva, som de som ”tyvärr måste sopa rent efter andras misstag”. Vi hävdar att det som pågår är ett väl regisserat skådespel!
Vi påstår att mångmiljonunderskotten hos kommunens förvaltningar är avsiktliga, och ingår i en plan för att kunna betala de planerade miljardinvesteringar kring E20 utan att låna. I planen ingår även att sälja ut Alingsåshem, Alingås Energi och Fabs. Med underskotten som argument ska det äntligen bli politiskt möjligt för Alliansen att få igenom utförsäljningen av kommunens bolag, något åtminstone Moderaterna försökt flera gånger.
De stora underskotten är medvetet beslutade av Alliansen, med stöd av SD. När budget röstades igenom visste de att nämnderna fick mycket mindre än vad kostnadsökningarna krävde. Avsikten var att förvaltningarna ska tvingas skära ner, för att kommunen ska gå med ett överskott på 200 miljoner de kommande 3 åren.
Det som pågår är, om vi översätter det till en familjebudget, som att säga till barnen: Ni får gå hungriga till skolan i fortsättningen. Vi har inte råd med frukost längre, för vi ska spara till en ny, flott bil.
Alliansen använder flitigt ord som ”ökad effektivitet, mer frivilliga, mer privatisering och investera utan att låna”, men på normal svenska kallas det ”mer nedskärningar, mer stress, sämre arbetsvillkor och löner”.
Vi frågar: Varför ska de anställda inom t ex äldreomsorg, LSS, städ, kök och park betala med dåliga arbetsförhållanden och sämre lön bara för att öka på kommunens samlade överskott till närmare en miljard? Varför ska barn, gamla, sjuka och arbetslösa drabbas, när pengarna finns?
I sin flerårsstrategi säger Alliansen att de är oroade över kommunens soliditet. Men när de beskriver vad kommunens soliditet grundar sig på, så är kommunens mest värdefulla tillgångar inte med – Alingsås Energi, FABS och Alingsåshem. Är det för att de planerar att sälja dem, som de låtsas som om de inte är viktiga för kommunens soliditet?
Alliansen har även beslutat att inte gå i borgen för kommunens bolag, trots att det varken innebär en risk eller en kostnad för kommunen. Ska vi tolka också det som en förberedelse för utförsäljning?
Även om de inte skriver i sin flerårsstrategi att de tänker sälja ut kommunens bolag, så skrivs det i klarspråk i kommunstyrelsens protokoll när de diskuterade de kommande miljardinvesteringarna. Jag/vi citerar: ”Kommunledningskontoret gör bedömningen att det finansiella behovet inte går att täcka enbart via högre belåning, utan måste även ske via planerad avyttring av tillgångar inom företrädesvis de kommunala bolagen”.(Min fetstil och understrykning)
Utgår man från vad kommunledningen skriver kan man väl dra slutsatsen att om Alliansen säger att de inte vill låna så måste det innebära att Alingsåshem, Alingsås Energi och Fabs säljs? För inte kan de väl mena att miljardinvesteringar bara ska bekostas via nedskärningar i verksamheterna och kommunens överskott.
Vi misstänker att det är därför som även kommunens bolag är kallade till ”krismötet” som ska hitta en lösning på de fingerade underskotten. Tyvärr är vice kommunalrådet Joakim Järrebring (S) tyst. Är socialdemokraterna överens med Alliansen om hur de kommande investeringarna ska finansieras? Var det därför Järrebring var tyst när Alliansen ville sälja en stor del av Alingsåshems lägenheter i höstas?
Politiker talar så vackert om att varje generation ska stå för sina kostnader. Det är argumentet från Alliansen (och socialdemokraterna?) för att inte låna till de kommande miljardinvesteringarna. Vi hävdar att om man gör stora investeringar som man anser är viktiga för flera generationer framöver, så ska man låna och inte tömma kommunens resurser. Så frågan är - Varför ska enbart dagens generation av barn, ungdomar och gamla betala hela investeringen med nedskärningar i sin välfärd?
Om Alliansen tillåts fullfölja sin plan blir Alingsås kommun bankrutt. Om bolagen säljs finns inga fasta värden kvar som går att belåna. Om överskottet används till investeringar finns inte heller några pengar kvar när nästa ekonomiska kris kommer. Då kommer kommunen återigen tvingas till drastiska nedskärningar. Hur länge ska vi finna oss i att springa i detta regisserade ekorrhjul?
Hela denna agenda stämmer också överens med Alliansens åsikter om att offentligt ägda bolag ska privatiseras och att vår offentligt drivna välfärd ska minska.

Elsa-Lena Åström, Kommunistiska Partiet