Allt stöd till kommunens uppsagda städerskor!

Stoppa privatiseringen av vår välfärd!
Vid varje upphandling riskerar de anställda att förlora jobbet. Det fick kommunens städerskor erfara i våras. Därför räcker det inte att bara säga nej till vinster i välfärden. Privatiseringen måste stoppas!
Allt blir sämre av att privatisera det som vi äger gemensamt. Det vet alla som kör bussar och tåg, hämtar sopor, städar våra skolor, lagar mat till barn och gamla, som arbetar i vården eller undervisar våra barn. Det blir svårare att göra ett bra jobb, arbetsförhållandena blir sämre och deltiderna fler.
Avsikten med privatisering och upphandling av offentlig verksamhet är både att pengarna till vår välfärd ska hamna i överklassens fickor och att hela arbetarklassen ska pressas tillbaka genom sänkta löner, sämre arbetsvillkor och ökad stress.
Vi måste kräva människovärdet tillbaka och stoppa privatiseringarna!