Återupprätta alliansfriheten - Nej till Nato

Sverige var tidigare fredens röst. Olof Palme fördömde USA:s bombningar i Vietnam, stödde kampen mot apartheid och verkade för att Norden skulle bli en kärnvapenfri zon.
Sverige var ett av de länder som tog initiativ till FN-konventionen om förbud mot kärnvapen. Nu, efter påtryckningar från USA, vägrar riksdagen att underteckna förbudet och följer Natos uppmaning att använda 2 procent av BNP till militär upprustning, anpassad för Natos behov.
Med värdlandsavtalet med Nato och riksdagens beslut att skicka vapen till Ukraina, bryts en lång tradition av alliansfrihet i fred och neutralitet i krig. En linje som tjänat Sverige väl och hållit oss utanför två världskrig.
Detta är en farlig politik. USA har stora lager med vapen i Norge. Vid en konflikt mellan USA och Ryssland blir Sverige ett uppmarschområde för Natos trupper, bestyckade med kärnvapen. När nya regementen öppnades sa försvarsminister Peter Hultqvist (S) rakt ut till SVT att: ”Det handlar om skyddet av transportvägarna från Trondheim som kan användas i en krissituation”. Självklart blir dessa transportvägar mål för ryska attacker vid en stormaktskonflikt.
I krigets spår pågår nu en ohöljd propaganda för medlemskap i Nato ”för att försvara demokratin”. Det är tyst om att USA torterar fångar, stödjer diktaturer och bedriver folkrättsvidriga krig, som i krigen mot Jugoslavien, Irak, Libyen och Afghanistan. Krig som även Sverige deltagit i, till svensk krigsindustris glädje! Det är lika tyst om att USA ser kärnvapen som ett konventionellt vapen, som de har rätt att använda när de själva anser det lämpligt!
Krig beror inte på ondska eller galenskap. I bakgrunden finns alltid krassa politiska och ekonomiska intressen, från båda sidor. Nu när Ryssland hotar med kärnvapen finns det skäl att jämföra med Kubakrisen på 60-talet. Då drog Sovjetunionen tillbaka planerna på att placera missiler på Kuba, när USA hotade med kärnvapenkrig. I dag utvidgar USA och Nato sina baser runt Rysslands gräns, trots Rysslands skarpa protester.
Men det ursäktar inte Rysslands folkrättsvidriga angreppskrig mot Ukraina. Det är oförsvarbart och måste fördömas av alla fredsvänner.
Upprustning och krig kan aldrig skapa fred! Nu krävs ett eldupphör och förhandlingar om fredliga och diplomatiska lösningar, med respekt för folkrätt och rättvisa. Samtidigt behöver fredsrörelser gå samman med krav som:
Nej till krig! – Skriv under FN-konventionen mot kärnvapen!
Ja till alliansfrihet! – Nej till Nato!
Kommunistiska Partiet, Alingsås