Avgiftsfri kollektivtrafik för miljön, klimatet och rättvisan

I sommar har vi fått en försmak av vad klimatförändringarna kan komma att innebära. I maj och juli var medeltemperaturen mer än två grader över det normala. Tänk vad som skulle hända med vatten- och livsmedelstillgången om varje sommar var som denna. Sinande brunnar, torkade grödor, nödslakt av djur och stora bränder. Tankarna förskräcker. Att påstå att staten och kommunerna inte har råd att genomföra det som krävs för att minska koldioxidutsläppen är befängt. Ska kommande generationer drabbas för att vi inte gör det som måste göras?
Jordens medeltemperatur kommer att öka med mer än två grader om vi inte omgående gör det vi kan för att stoppa koldioxidutsläppen. Visst kan vi som enskilda göra en del genom ändrad livsstil men det är staten och kommunerna som måste ta det stora ansvaret för att vi ska kunna nå uppsatta miljö- och klimatmål. Att låta ”marknaden” lösa problemen har bara inneburit att koldioxidutsläppen fortsatt att öka.
Dålig luft och klimathot måste tas på allvar. Avgiftsfri kollektivtrafik har därför börjat genomföras runt om i Europa. Tyskland utreder nu hur de ska kunna genomföra det i sina större städer. Estland har genomfört det i hela landet, efter att ha provat det i Tallinn i fem år. I Sverige har Avesta, Hallstahammar och Kiruna infört det.
Vi i Kommunistiska Partiet kräver att även Alingsås kommun inför avgiftsfri kollektivtrafik, med både ökad turtäthet och utbyggd närtrafik. Först då blir det ett möjligt val för de flesta att ställa bilen och istället åka kollektivt, även när man bor på landsbygden. Många skulle kunna bli oberoende av bil eller kunna göra sig av med den ena bilen, om man har två. Inte minst för barnfamiljer skulle det få både positiva effekter på ekonomin och göra det lättare att få vardagen att fungera om barnen inte behöver skjutsas till sina aktiviteter.
I ett samhälle som i allt högre utsträckning präglas av höga egenavgifter och sänkta skatter blir behovet av klassutjämnande åtgärder allt större. Idag kostar en enda resa ToR 134 kr om en förälder med två barn åker till en aktivitet inom Alingsås tätort! Bor de utanför tätorten kostar den 194 kr! Vem väljer då inte att ta bilen? Förutsatt att man har en. Att ha råd med en bil, eller att kunna ta körkort, är en frihet som sannerligen inte innefattar alla.
Även rörelsehindrade måste kunna använda kollektivtrafiken. Vi accepterar inte den mycket dåliga lösningen för pendeltågens nya perrong i Alingsås. Det är långt att gå mellan pendeltågen och bussterminalen. Endast en hiss är tillräckligt stor för att flera ska kunna åka samtidig. Dessutom kan man inte längre stå inne och vänta på tågen. Kommunistiska Partiet kräver därför att det byggs en inglasad gångbro över spåren, med hiss och rulltrappor till de tre perrongerna, så som det är löst vid många andra stationer. Där skulle man också kunna stå inne och vänta på försenade tåg när det regnar eller blåser. Även tryggheten skulle öka, eftersom man slipper gå genom en kulvert, där ingen ser vad som händer.
Om man helt bortser från ekonomiska vinster med reformen och lägger kostnaderna på skattsedeln skulle skatten behöva höjas med 250 - 300 kr/månad för en normalinkomsttagare, enligt beräkningar som statsvetare Stig-Björn Ljunggren gjort åt ETC. Eftersom 25 % av våra kommuninvånare är pensionärer och redan har frikortblir skattehöjningen betydligt mindre än så, kanske 200 kr/månad.
Avgiftsfri kollektivtrafik kan till och med bli direkt lönsam. Det behövs varken kontrollanter eller inköp av nya, dyra betalsystem. När biltrafiken minskar behöver kommunen inte heller lägga miljoner på att bygga nya och större vägar. Istället får vi pengar över som kan användas till nya bussar, fler chaufförer och vår övriga välfärd!
Klimatåtgärder kan även göra Alingsås trivsammare. Med avgiftsfri kollektivtrafik in till ett bilfritt centrum, med gator för gång- och cykeltrafik, med träd och blommande rabatter, uteserveringar och torghandel kan centrum bli en trivsam oas, dit vi gärna åker för att handla, umgås och fika. Med kulturhus, bibliotek, museum och inte minst ett Föreningshus, finns det än mer anledning att besöka centrum. Detta kommer gynna de små, lokala butikerna och caféerna, som idag har svårt att klara sig i konkurrensen med stora köpcentra.
Vill du läsa mer om vår klimatpolitik kan du läsa vår valplattform på alingsas.kommunisterna.org.

Kommunistiska Partiet Alingsås
Ingvar Andersson biolog
Elsa-Lena Åström Ordförande för Kommunistiska Partiets Alingsåsavdelning