Börja ta demokratin på allvar! Stoppa nedskärningarna!

I riksdagen har S och MP, med stöd av V, bildat en regering som ska föra en politik som går längre höger ut än en M-KD regering hade kunnat göra. En politik som är dikterad av vårt lands Margaret Thatcher, Anni Lööf, och major Björklund. Det blir den största attacken mot arbetarklassen och fackföreningarna, mot låginkomsttagare och fattigpensionärer, i modern tid. Nog kan man tala om en bortkastad röst, när S, Mp och V så grovt sviker sina väljare.
I Alingsås liknade kommunfullmäktigemötet en fars när budgeten skulle slås fast. Socialdemokraterna valde att rösta för Alliansens budget, trots att deras egen budget hade kunnat gå igenom.
Stefan Svensson, KD, var ursinnig över att förvaltningar och nämnder har mage att kräva tilläggsyrkanden. Liksom kommunalrådet Filipsson, M, anser han att tjänstemän ska hålla tyst och lyda, hur stora nedskärningar de än tvingas genomföra.
Vi i Kommunistiska Partiet har sagt det tidigare, och säger det igen: All heder åt förvaltningschefer som vågar stå upp för en bra verksamhet, trots att de riskerar sina jobb!
På detta kommunfullmäktigemöte ställde vi en fråga om hur partierna kunde ta sig rätten att bygga upp budgetöverskott, som är långt större än vad som krävs. Hur kan de ens tänka tanken att lämpa över notan för dessa överskott på barn och ungdomar, gamla och funktionshindrade? Det är ju de som få betala med sämre undervisning, vård och omsorg samtidigt som de anställda tvingas betala med belastningsskador och stressrelaterade sjukdomar.
Filipsson svarade med att svamla om varför man måste ha ”ett visst” överskott. Att kommunen planerar för helt orimligt stora överskott under de kommande tre åren, berörde han inte.
Förstämningen bland Vård- och Omsorgens anställda är nu påtaglig. Det står klart för alla att vården och omsorgen kommer att fortsätta försämras. Får förvaltningen inte mer i sin budget kommer platser på boenden behöva stängas. Personalen kommer behöva minskas med cirka 300 årsarbetare de kommande åren, trots att behovet av mer personal är stort redan idag och trots att antalet äldre blir fler.
Dessa nedskärningar kommer drabba kommunens fattigpensionärer hårt. Planen är att segregera äldreomsorgen så att de med gott om pengar inte ska drabbas av nedskärningar. Deska kunna köpa omsorg med ”guldkant” och plats i lyxigtäldreboende, om Alliansen får igenom de nya äldreboenden som privata byggherrar planerar för.
I ett desperat försök att framstå som oppositionspartier bråkar S, Mp och V på sandlådenivå i Vård- och Omsorgsnämnden. De är oense med Alliansen om NÄR nedskärningsplanerna borde varit klara. Att nedskärningarna ska genomföras för att kommunen ska få 250 miljoner i överskott de kommande tre åren, det är de tydligen överens om!
Det var val nyss. Politikerna visste allt detta. Även vi, trots att vi inte sitter i fullmäktige! Ingen sa något. Bara vi, som krävde ”Nej till stora överskott. Budget utifrån behov. Lyssna på personalen.”
De andra partierna tycks bara vilja ha väljarnas röster vart fjärde år och att kommuninvånarna sedan ska vara tysta och finna sig i deras beslut. Vi för vår del vill ha en deltagardemokrati, istället för en åskådardemokrati. Därför är vår uppmaning till kommuninvånare, pensionärsorganisationer, anställda och deras fackföreningar, till gamla och unga: Höj Rösten! Vi måste alla, gemensamt, försvara allas rätt till välfärd!
Lars-Olof Törnberg, K, undersköterska i äldreomsorgen
Elsa-Lena Åström, K, tidigare arbetsterapeut i äldreomsorgen