Dags att ta kamp för jämställdhet!

De borgerliga partierna hävdar att rutavdraget är ett jämställdhetsavdrag. Jämställdhet för vem?

Dags att ta kamp för jämställdhet!

Jämställdhetsplaner fyller hyllmetrar. Vi har lagstiftning mot diskriminering och politiker av alla färger påstår sig vara feminister. Trots detta bedrivs det en kvinnofientlig politik.

Den lagstadgade högerpolitiken som EU föreskriver minskar och säljer ut offentlig sektor. Högerpolitiken ökar lönespridningen och sänker lägstalönerna, försämrar anställningstryggheten och arbetstiderna.

Det är ett försvinnande fåtal kvinnor som gynnas av högerpolitiken. För det stora flertalet har den förda politiken istället inneburit ökad stress, sämre ersättning vid sjukdom och arbetslöshet, ökad psykisk ohälsa, ofrivilliga deltider, låga löner och låga pensioner. Utöver detta tvingas många kvinnor ta ett ännu större ansvar för anhörigvården när samhället sviker och fördyrar.
Samtidigt förs det en kvinnofientlig högerkampanj, som vill privatisera och individualisera även jämställdheten. Med skattesubventionerade rutavdrag är det arbetarklassen som sköter marktjänsten för både män och kvinnor i överklassen.

De borgerliga partierna hävdar att rutavdraget är ett jämställdhetsavdrag. Jämställdhet för vem?
Det handlar inte om att ge kvinnor mer makt eller om att avskaffa kvinnors dubbelarbete.
Rutavdraget är en individuell lösning för de rika. För majoriteten kvinnor är det en helt annan politik som krävs.

Vi ska inte subventionera överklassens privata service! Lägg istället resurserna på att bygga ut den offentliga sektorn och säkra kvalitén. Vi behöver en barnomsorg anpassad efter barns och föräldrars behov och en äldreomsorg som erbjuder gamla den hjälp de behöver. Istället för avdragsgilla privatlärare till överklassens barn behöver vi ökade resurser till skolan, till alla barn.
Dessutom måste hemarbetet delas lika. Gamla patriarkala mönster och könsroller måste brytas. En delad föräldraförsäkring och ett delat ansvar för hemmet är för oss kommunister en självklarhet.

Ett utmärkt sätt att åstadkomma en ändring är sex timmars arbetsdag. Om vi delar på jobben skulle vi inte bara kunna få ökad jämlikhet, att man delar på sysslorna i hemmet. Vi skulle få lägre sjukfrånvaro – kroppen får tid till återhämtning, lägre arbetslöshet - fler skulle komma i arbete, bättre schema – slippa de delade turerna. Inte minst skulle vi orka arbeta fram till pensionen. Dessutom skulle det innebära ökad demokrati, när fler orkar engagera sig på fritiden.

Det är kapitalismens nyliberala politik som hotar kvinnors rätt till en dräglig inkomst, till jämställdhet, till hälsa och ett bra liv. En politik som gynnar kvinnor måste därför vara antikapitalistisk, måste ta ställning mot EU och nyliberalismen. Det krävs kvinnokamp och klasskamp.

Jämställdhet nås inte genom att de som har råd köper sig fria från att smutsa ner sig med tråkiga hushållsuppgifter. Jämställdhet nås genom kamp!

Avskaffa rutavdraget!
Lagstadga om sex timmars arbetsdag, med bibehållen lön!

Ingela Eriksson Thelin, Kommunistiska Partiet
(Publicerad I Alingsås tidning inför 8 mars 2014)