Det borde heta Optimalt slimmad bemanning!

Optimal bemanning handlar i första hand om nedskärningar, även om det draperas i fraser om rätt till heltid. Man försöker dupera personalen med att påstå att de får ”rätt” att arbeta heltid. Problemet är att under nuvarande arbetsförhållanden är det mycket få som orkar arbeta heltid. Trots att de flesta behöver en heltidslön så har få valt att gå upp i arbetstid och flera av de som gjort det, funderar på att minska den igen. Omsorgen om personalens rätt till heltid sitter inte djupt. De drar sig inte ens för att göra om befintliga heltider till deltider, när någon med heltid slutar.
Kommunen vill ha mer flexibel personal, så man kan ändra scheman och bemanning från månad till månad och flytta personal mellan avdelningarna, dit de för tillfället behövs mest. Hade det varit politiskt möjligt hade de nog gärna använt delar av personalen som daglönare! Behovet av flexibel bemanning beror på att vårdbehovet på kommunens äldreboenden ska biståndsbeslutas och att det finns privata vårdgivare att välja i hemtjänsten. Därför förändras hela tiden behoven av personal.
Vårdpersonalen kräver att få ha ett överblickbart schema, som sträcker sig över lång tid, inte bara en eller ett par månader. Det är en förutsättning för att kunna planera sin fritid och sitt umgänge med familj och vänner.
De protesterar mot att chefer kan ta sig rätten att gå in och ändra i lagt schema. Mot detta hjälper inte ens en schemaperiod på ett år. Du vet ändå inte hur du ska jobba framöver! Om man vill vara säker på att kunna vara ledig en speciell dag, måste man lägga in om semester! Att kalla detta för ”önskeschema” är inte lite fräckt!
Personalen vägrar också att stillatigande gå med på att förlora lediga dagar, när systemet med Optimal bemanning fördelar arbetstiden på fler arbetsdagar. De behöver de lediga dagarna för återhämtning efter tunga och stressiga arbetspass. När personal protesterar får de höra att de ”haft det för bra tidigare”!
Bra äldreomsorg och social omsorg kräver mycket god kännedom om vårdtagarna, som annars känner sig utlämnade och otrygga. Många får avancerad vård i sitt hem, vård som ofta förändras. Därför kommer säkerheten minska och vården bli sämre, om personalen ska arbeta på flera enheter. Redan idag, med den mycket låga bemanning som Alingsås har, är säkerheten inte optimal, eftersom personal inte får tillräckligt med tid för att sätta sig in i förändringarna, när de går på ett nytt arbetspass. Optimal bemanning borde betyda optimal för uppgiften, inte för budgeten!
Bra arbetsförhållanden är en förutsättning för god vård. God vård är en förutsättning för att våra ungdomar ska välja att arbeta i social omsorg eller äldreomsorg. Får nedskärningarna fortsätta finns det snart ingen som orkar eller vill arbeta i kommunen.
En annan anledning till att protestera är att systemet med Optimal bemanning sätter kollektivavtalen ur spel. När man nu får ett extra arbetspass inlagt på en ledig dag får man inte längre extra ersättning som kompensation för förlorad ledig tid.
Kommunen går i de privata vårdbolagens fotspår och genomför nedskärningar genom att försämra arbetsvillkoren. Att facket går med på sämre avtal för personal i privata vårdbolag banar väg för att luckra upp kollektivavtalen och försämra arbetsförhållandena även för kommunens anställda. Privatiserad offentlig sektor fyller samma funktion som bemanningsföretagen i industrin. Avsikten är, förutom vinsterna för privata bolag, att hela arbetarklassen ska pressas tillbaka genom sänkta löner, sämre arbetsvillkor och ökad stress.
Kräv människovärdet tillbaka! - Stoppa privatiseringarna!
Fortsätt kampen mot Optimal bemanning! - Mer resurser till äldreomsorgen!
6-timmars arbetsdag löser problemen med delade turer och heltidslön!