Det krävs nytänkande i bostadspolitiken

Hyresgäster har inget behov av valfrihet bland hyresvärdar. De har behov av en fastighetsägare som planerar långsiktigt, som underhåller husen och planerar för att hålla nere hyrorna.
De har inget behov av privata bostadsbolag som höjer hyror, lyxrenoverar eller struntar i underhållet. Ändå får ”marknadskrafterna” styra fritt, trots att de vägrar bygga bra hyresrätter med en hyra som vanligt folk har råd med.
Att lösa bristen på bra hyresrätter med låg hyra i Alingsås är enkelt. Kommunen äger både mark och Alingsåshem. Genom sitt planmonopol har kommunen makt att besluta vad som ska byggas och var. Dessutom ger staten bidrag vid nybyggnation och renovering av miljonprogrammen om lägenhetshyran sätts lågt. Det enda som krävs är att åter ge Alingsåshem i uppdrag att bygga bra bostäder med låg hyra utifrån kommuninvånarnas behov.
För att bryta segregationen i boendet behövs blandad bebyggelse med flerfamiljshus, villor och radhus inom samma område. Därför ska Alingsåshem, förutom att bygga flerfamiljshus, även få bygga fristående hus och radhus så att det blir möjlighet att hyra en bostad med egen trädgård. Närhet till grönska och möjlighet till lek och odling är viktiga för hälsan och behöver tillgodoses även runt flerfamiljshus. Därför ska utförsäljningen av sådana hyresrätter stoppas.
De mest segregerade områdena är de med dyra villor, byggda i kommunens mest attraktiva områden. Därför bör det i fortsättningen vara Alingsåshem som tilldelas byggrätten i kommunens mest attraktiva lägen. Då får även lågavlönade barnfamiljer, som varken har råd med skid- eller solsemester, möjlighet att bo sjönära. Med hyresrätter i strandnära lägen, istället för privatägda villor, upprätthålls även allemansrätten. Detta borde vara ett absolut krav om områden som Mjörnstranden och området innanför Lycksalighetens ö över huvud taget ska bebyggas.

Kommunistiska Partiet Alingsås