En bra skola för alla?

En bra skola för alla?
Nu är det dags igen. Skolan. I början av terminen är man, liksom barnen, alltid lite uppspelt och förväntansfull. Men kanske för lite andra saker än barnen.
Jag önskar att de har anställt mer personal denna termin, så att mitt barns behov skall kunna tillgodoses. Att hennes lärare skall få avlastning med det administrativa arbetet som bara orsakar stress. Att de äntligen skall ha byggt ut matsalen så att hon skall få känna lugn och ro under lunchen.
Jag önskar att det har anställts mer personal denna termin, så att mitt barns behov skall kunna tillgodoses. Att hennes lärare skall få avlastning med det administrativa arbetet som bara orsakar stress. Att de äntligen skall ha byggt ut matsalen så att min dotter skall få känna lugn och ro under lunchen.
Men så kommer jag på att vi bor i Alingsås kommun, där målet inte verkar vara en skola där elever och lärare trivs och kan utvecklas, utan istället är att ha en kassakista som bara skall växa och växa för varje år som går. De vill spara på hög, istället för att använda en del av de hundratals miljonerna som ligger där, till att anställa fler lärare för att kunna göra klasserna mindre, eller för att kunna anställda lärarassistenter då behovet till extra stöd i t ex. min yngsta dotters klass är stort. De skulle kunna använda pengarna till att bygga ut en oerhört överutnyttjad matsal och varför inte börja erbjuda alla elever gratis frukost i skolan, så att alla barn får samma chans till en bra start på skoldagen?
Nej detta är inga prioriteringar hos Filipsson och de andra pamparna i kommunledningen. Bryr de sig inte?
Jag skulle kunna välja att byta skola, välja att blunda för problemen och bara se till mig själv och mina barn, istället för att kämpa för att alla skolor skall vara lika bra. Nej tack!

Vi i Kommunistiska Partiet (K) Alingsås säger:
Bryt segregationen – Avskaffa det fria skolvalet och friskolesystemet.
Färre elever i klasserna.
Inför gratis frukost i skolan.
Lärare skall undervisa, inte administrera. Anställ administrativ personal i skolan.

Kommunistiska Partiet, Alingsås
Lisa Magnusson, administratör