Ett totalsegregerat bostadsområde planeras för högavlönade vid Mjörn

I debatten om vem som bär ansvar för att Samhällsbyggnadsnämnden beviljade ett bygglov i Lövekulle mot alla regler, döljs att alla partierna har ansvar för den uppkomna situationen.
Med vår medlems polisanmälan och SNF:s överklagan blev det tydligt att kommunen går markägares och byggbolags ärenden och åsidosätter kommuninvånarnas bostadsbehov, naturbestämmelser, allemansrätt och strandskydd.
Vi ville påvisa risken för vänskapskorruption när byggbolags och markägares egenintresse får styra, som nu i planen för ännu ett totalsegregerat bostadsområde för högavlönade vid Mjörn. Hyresrätterna kommer att bli dyra, dels för att alla kostnader för att rusta upp Mjörnstranden ska bekostas av de boende istället för via skatten. Dels för att privata byggbolag vill få ut maximal vinst.
Där borde istället Alingsåshem få bygga hyresrätter med låg hyra för lågavlönade barnfamiljer. Det är de som har störst behov av att bo strandnära, eftersom de inte har råd med fritidshus eller utlandsresor.
För att minska insynen i hur marknadsstyrt byggandet är, flyttas allt fler beslut från de folkvalda i Kommunfullmäktige, till Samhällsbyggnadsnämnden och Alingsåshems styrelse. Men också till Kommunstyrelsen, där Filipsson styr kommunen utan synligt motstånd. Som när Exploateringsavdelningen flyttades från Samhällsbyggnadsförvaltningen till Kommunstyrelsen, för att Filipsson ville få kontroll över byggandet.
Det finns ingen verklig opposition. Filipsson och Waern är som ler och långhalm, SD sticker upp fingret för att känna hur vinden blåser och V och MP skriver reservationer.
Att V och MP reserverade sig mot bygglovet var visserligen bra, men demokrati upprätthålls inte genom att partier enbart reserverar sig mot beslut i tysthet, utan att lyfta frågan till en offentlig debatt som kommuninvånarna kan delta i och bli informerade av.
Enda orsaken till att bygglovet debatteras är att vi och SNF gjorde det som V och MP borde ha gjort. Vi tog vårt ansvar och agerade så att frågan blev känd.
För Kommunistiska Partiet, AnnaClara Bäckerstam, Ingela Eriksson Thelin, Sven Hellqvist, Lars-Olof Törnberg och Elsa-Lena Åström