Alingsås föreningshus

I ett föreningshus kan människor utöva sina intressen tillsammans, över kultur- och åldersgränser. När föreningar och studieförbund kan dela på kostnaderna för lokaler får de råd att utveckla sina aktiviteter och kursutbud.

Studieförbund och föreningar i Alingsås har tillsammans bildat ”Föreningsrådet för ett Föreningarnas hus”. Tanken är att föreningsrådet ska kunna vara en samtalspartner för kommunledningen och Kultur- och fritidsförvaltningen.
Några partier stödjer tanken på ett föreningshus, men alla avvisar helt tanken på ett Föreningshus i Kabomhuset med påståendet att det blir för dyrt. Hur detta kan bli dyrare än att varje förening ska hyra egna lokaler hos privata fastighetsägare kan de däremot inte förklara.

Ett föreningshus måste ligga centralt, nära allmänna kommunikationer och måste vara flexibelt med många olika storlekar på rummen. Kabomhuset är som gjort för detta. Det finns inget annat hus i centrum som skulle kunna vara lämpligt.
Vi anser att det är oförskämt av kommunens politiker att inte sätta sig in i frågan. Lika oförskämt är det att endast svara Föreningsrådet i lokalpressen, trots att de upprepat bett om ett möte med politikerna i Kommunstyrelsen.
Kommunistiska Partiet stödjer helhjärtat föreningsrådets arbete för ett föreningshus i Kabomhuset och den idéskiss de tagit fram:


En mötesplats för alla
För gemenskap, inspiration och kreativitet

Ett hus där föreningar och studieförbund kan samutnyttja lokaler och ha tillgång till kafé och reception.
Ett hus där kommunens invånare kan mötas och lära känna nya människor. Där vi kan bryta ensamhet och isolering. Där även nyanlända och deras föreningar kan känna sig välkomna.
Ett hus där verksamheten drivs gemensamt av föreningarna och studieförbunden.

Detta vill vi fylla huset med:
Ett inbjudande kafé: Placerat vid receptionen, där vi kan köpa fika till kurser, möten och aktiviteter. Kaféet kan också samutnyttjas på sena kvällar av Nattvandrarna, som har behov av ett kafé att samlas i och vid behov kunna sätta sig ner och samtala med ungdomar de mött på stan. Kaféet bör även ha möjlighet till enklare matlagning, där föreningar kan samla sina medlemmar och laga mat tillsammans eller ha matlagningskurser.

En gemensam reception: Där man kan boka lokaler och få information om husets verksamheter.

Behov av egna ytor: De flesta föreningarna behöver ett mindre kontor, där de också kan förvara utrustning. Några behöver bara ett eget skåp. Andra behöver lite större egna ytor. Studieförbunden behöver kontor för sina anställda. I övrigt kan alla föreningar i Alingsås och studieförbund samutnyttja lokaler.

Kurs och möteslokaler: Studieförbund och föreningar behöver kurs- och möteslokaler i olika storlekar, men inte alla samtidigt och hela tiden. Ett gemensamt hus gör att vi kan dela på kostnaderna och många fler kan utnyttja huset än vad som varit fallet hittills.

Aktivitetslokaler: Både studieförbund och föreningar har behov av verkstäder för t ex textil, tryck, litografi, målarateljé, trä, metall, foto och keramik. Idag är sådana lokaler utspridda. Eftersom de inte samutnyttjas står de tomma stor del av dygnets timmar.
Gemensamma lokaler skulle öka studieförbundens möjlighet att starta denna typ av kurser. Efterfrågan är stor, men pga höga lokalhyror blir kursavgifterna så höga att många inte har råd att delta. Det finns även flera föreningar och grupper som ägnar sig åt dessa aktiviteter och som har behov av att kunna samutnyttja lokaler. Vi är övertygade om att om sådana lokaler finns att tillgå, så kommer många fler föreningar att bildas. Även Alströmergymnasiets estetiska linje har behov av att låna den här typen av lokaler.

Lokaler för musik: Behovet är stort och flera musikgrupper och orkestrar använder lokalerna redan idag. Dessa bör ligga samlade i en del av huset och vara ljudisolerade.

Teater, dans och annan fysisk aktivitet i grupp: Det finns flera grupper som har behov av en större sal med speglar. En sådan sal finns på Kabom och den kan också användas för större möten. Det behövs även lokal med scen där mindre teater- eller lyrikgrupper kan framföra sina föreställningar och lokaler för filmvisning. Även sådana lokaler finns.

Internet: Det finns behov av ett kraftfullt internet i hela huset. Det är idag nödvändigt med digitalt stöd för i princip alla aktiviteter.

Föreningsrådet för ett Föreningarnas hus