Heltid i äldreomsorgen kräver 6-timmars arbetsdag!

Det är dags för arbetarklassens kvinnor att ta sig ton. Kvinnofrågan har kidnappats av borgarklassens kvinnor och handlar i dag bara om deras egen möjlighet att göra karriär och få skattesubventionerad piga. Att arbetarklassens kvinnor påtvingas allt sämre arbetsvillkor, fler deltids- och timanställningar bekymrar dem inte. Att arbetarklassens kvinnor får ”skylla sig själva” kan knappast uttryckas mer cyniskt än vad Ebba Busch Thor gör: ”Låg pension efter föräldraledighet, låg lön eller deltid - Är det ojämställdhet? Gör andra val! Få ett annat resultat!”
Nog är det dags för oss alla som arbetar i kvinnodominerade yrken att sätta ner foten och kräva rätten till anständiga jobb, anständiga löner och därefter anständiga pensioner! Det borde vara en självklarhet att kommunen går före och åtminstone ger alla anställda möjlighet att arbeta heltid. Ändå försöker kommunen genomföra rätten till heltid för undersköterskorna i äldreomsorgen på ett sätt som inte kommer hålla.
Trots att Arbetsmiljöverket just har slagit larm om att arbetsbelastningen är alldeles för hög inom äldreomsorgen,kommer kommuns planer för att införa heltid att öka arbetsbelastningen. Arbetet är redan idag så tungt och stressigt att vårdpersonal blir sjuka av stress och belastningsskador, trots att de arbetar deltid. Hur kommer det då inte bli om de ska arbeta heltid, utan att arbetsbelastningen minskas?
Planen är bland annat att samtidigt som de som idag arbetar deltid går upp till heltid, så ska kommunen göra sig av med timanställda och vikarier. Det kommer leda till att de anställda måste hoppa in och täcka för varandra vid sjukdom i ännu högre grad än idag. Det kan till och med innebära upp emot 6 arbetspass per vecka för de som arbetar dagtid, och en natt extra per vecka för de som arbetar natt.Alla inblandade vet att detta är ohållbart, därför att tiden för återhämtning bli alldeles för kort. Ändå är det så kommunen tänker genomföra ”erbjudandet” om heltid för de anställda.
Det finns bara ett hållbart sätt att ge vårdpersonalen den efterlängtade och nödvändiga heltidslönen. Det är att införa 6-timmars arbetsdag, eller 30-timmarsvecka, och samtidigt anställa fler så att antalet arbetade timmar i äldreomsorgen inte minskar. Studier visar att en sådan arbetstidsförkortning ökar jämställdheten och förbättrar de anställdas livskvalité och hälsa, samtidigt som kostnaden för de sjukskrivna minskar.
Rätten till heltid kan absolut inte kombineras med nedskärningar och färre anställda. Det kommer bara leda till att fler blir sjukskriva, till att fler slutar och till att färre utbildar sig till ett vårdyrke.
Ska vi ha en anständig äldreomsorg måste kommunen ge den en budget som motsvarar behoven. Framför allt nu när de äldre blir fler.

Kommunistiska Partiet:
AnnaClara Bäckerstam, sjuksköterska
Ingela Eriksson Thelin, tvättbiträde
Sven Hellgvist, sjuksköterska
Lars-Olof Törnberg, undersköterska
Elsa-Lena Åström, arbetsterapeut

Kommunistiska Partiet:
AnnaClaraBäckerstam, sjuksköterska
Ingela Eriksson Thelin, tvättbiträde
Sven Hellgvist, sjuksköterska
Lars-Olof Törnberg, undersköterska
Elsa-Lena Åström, arbetsterapeut