Höga elpriser beror på kraftbolagens överpriser, inte bristen på kärnkraft

Sverigedemokraternas Jernskieggs och Granges påstående om att det är brist på kärnkraft, som orsakar de höga elpriserna har inget med verkligheten att göra.
Däremot har de rätt i att Sverige är beroende av den internationella marknaden. Men det löser man inte genom att bygga dyra kärnkraftverk, eftersom orsaken till de höga priserna inte är att Sveriges elproduktion är för liten. Problemet är att elförsörjningen inte längre är en nationell angelägenhet. I EU-Sverige är det marknaden som styr priset, via elbörsen Nordpool, istället för staten.
De höga priserna beror på att de svenska kraftbolagen tillåts ta ut gigantiska överpriser när tillfälle ges. De väljer till och med att starta upp oljekraftverket i Karlshamn när priserna är höga. Inte för att distribuera elen till oss i södra Sverige, utan för att exportera el till Polen!
Att södra Sverige ibland måste importera el beror inte heller på för låg elproduktion i Sverige. Det beror på att Svenska Kraftnät inte har byggt ut transmissionsnätet från Norrland till södra Sverige. Även det tjänar kraftbolagen på, eftersom de istället kan exportera Norrlands elöverskott till Finland, med hög vinst.
Visst finns det problem med stora vindkraftsparker och visst är de fula. Men att, som SD, försöka stoppa en utbyggnad av vindkraften med argumentet att den är farlig och samtidigt kräva en utbyggnad av kärnkraft är orimligt, när vi lever med ett ständigt överhängande hot om nya, allvarliga kärnkraftsolyckor och när förvaringen av det radioaktiva kärnavfallet inte är löst.
Tekniken för att lagra överskott av el från vind- och solkraft är däremot löst. Men kraftbolagen är inte intresserade därför att det är mer lönsamt att sälja elöverskottet via Nordpool. Sol, vind och vatten kan alltså ge oss stabil tillgång till el. Om viljan finns.
Förfärade elkonsumenter bör kräva att elförsörjningen befrias från marknaden och återgår till fasta priser, baserade på de verkliga och låga kostnaderna. Alternativet är att acceptera kraftbolagens överpriser.
Kommunistiska Partiet, Alingsås