Jag ber Simon Waern och Socialdemokraterna om ursäkt!

Felet är helt och hållet mitt. Rätt ska vara rätt: Socialdemokraterna röstade för sin egen budget. Jag borde ha kontrollerat detta bättre. Men när en ledamot i kommunfullmäktige säger till mig att det blir en ny ”decemberöverenskommelse” så frågade jag en av socialdemokraterna om detta, och fick svaret att - Visst, detta kan man ha olika åsikter om, men vi har bestämt oss för det. Det är en förklaring, men jag borde som sagt kontrollerat bättre än så.
Däremot ber jag inte om ursäkt för det jag och Lars-Olof Törnberg skriver i övrigt. Nämligen att det är orimligt med så stora överskott, långt över vad som krävs, samtidigt som framför allt Vård- och Omsorgsförvaltningen tvingas göra mycket stora nedskärningar. Och i det sammanhanget borde NI skämmas, men det berör du inte i ditt tillrättavisande av oss. I er budget hade ni till och med avsatt ett högre överskott än Alliansen! Vår fråga på kommunfullmäktigemötet, om varför bland andra gamla, sjuka eller funktionshindrade ska betala för de stora överskotten med sämre vård och omsorg och assistans, besvarar du inte.
Ni socialdemokrater, både i riksdagen och i kommunen, är överens med Alliansen om en högerpolitik med nedskärningar i välfärden, trots att era väljare förväntar sig att ni ska försvara den. Ni är överens om Effekt, som inte innebär något annat än att ni varje år tar ifrån förvaltningarna en del av de pengar som de beviljas för att täcka de ökade kostnaderna för löner och priser. Ni gör det trots att ni mycket väl vet att det inte går att effektivisera mer. Vi anser att ni är ohederliga när ni kräver att förvaltningar ska skära ner och rasera, samtidigt som ni och Alliansen talar om att ”värna kvalitén i vår välfärd”.
Hur anser ni att Vård- och Omsorgen ska lösa problemet med för låg budget? Har ni reserverat er mot något annat än NÄR nedskärningsplanen borde varit klar? Tycker ni att Vård- och Omsorgsförvaltningen ska tvingas minska antalet hemtjänsttimmar, trots att de äldre blir fler? Att de insatser som ska utförs inom hemtjänsten och LSS ska begränsas? Att kommunen ska införa ”kostnadseffektivare boendeplatser inom särskilt boende för äldre och bostad med särskild service inom LSS”. Det betyder ju inget annat på vanlig svenska än att de som bor på dessa boenden kommer få sämre vård och stöd.
Visst, vi är tykna! Det borde fler vara när politiken går ut på att öka klyftorna i samhället. Därför kommer vi fortsätta att göra vad vi kan för att försvara en bra välfärd, med bra barnomsorg och utbildning för barn och ungdomar och en värdig vård och omsorg och LSS-verksamhet för äldre, sjuka och funktionshindrade. Vi hoppas på att många fler kommer att göra det.
Därför avslutar vi åter vår insändare med orden - Vi uppmanar kommuninvånare, pensionärsorganisationer, anställda och deras fackföreningar, gamla och unga: Höj Rösten! Vi lägger även gärna till de partier i fullmäktige som inte accepterar de planerade nedskärningarna och de alltför stora överskottsmålen. Vi måste alla, gemensamt, försvara allas rätt till välfärd!

Elsa-Lena Åström, K