Kommuner och landsting har stort ansvar för att kvinnors löner är lägre.

Bra barn- och äldreomsorg är en viktig kvinnofråga. Det är en förutsättning för att kvinnor ska kunna försörja sig själva. Det är även inom detta område som många kvinnor arbetar.
Idag har löneutvecklingen inom välfärdssektorn släpat efter övriga sektorer så mycket att många väljer att byta till jobb inom t ex industrin, om de får en möjlighet.
Att politikerna fortsätter att hålla nere lönerna i landsting och kommuner påverkar även lönen i andra kvinnodominerade låglöneyrken, som inom handels- och restaurangnäringen.
Höjs lönerna inom skola, vård och omsorg, så kommer dessa branscher tvingas följa efter.