Nej till privatiseringar och entreprenader

Sluta sälja arbetare på fattigauktion! Arbetare är inga slit- och slängvaror! För varje upphandling som genomförs försämras arbetsmiljön och lönerna. Ansvariga politiker rycker på axlarna. För dem är det självklart att välja det billigaste alternativet. Sämre arbetsvillkor och sämre kvalitet på verksamheten betyder ingenting i jämförelse med lägre kostnader. Nu får det vara nog.

Det finns många exempel på hur anställda drabbas när verksamheter läggs ut på entreprenad. När städningen i Alingsås upphandlades första gången fick lokalvårdarna städa mycket större områden än tidigare och dessutom på kortare tid. Några år senare förlorade de jobbet, när Samhall tog över vid en senare upphandling. Ändå blev de tvingade att acceptera att bli anställda av Samhall en månad, för att lära upp Samhalls anställda, annars förlorade de rätten till A-kassa!
De som lagar maten åt våra barn, skolungdomar och gamla har fått sin arbetsbelastning ökad till mer än det dubbla, trots att ISS mycket väl vet att stress i kombination med tungt jobb är livsfarligt.

Upphandlingar blir allt osmakligare, inte bara i Alingsås. Veolia vann för några år sedan upphandlingen av Öresundstrafiken, trots att alla visste att budet låg långt under vad som var möjligt att driva verksamheten med. Så snart upphandlingen var undertecknad varslades 250 personer. De fick välja mellan att bli återanställda på deltid, med ”flexibel” arbetstid och lägre lön, eller att bli arbetslösa.
För ett år sedan vann RenoNorden upphandlingen av sophämtningen i Stockholm med ett lika orimligt bud. Det stod klart redan från början att avtalet innebar att RenoNorden skulle pressa ner lönerna och båda parter räknade med protester från sopgubbarna. Stockholms stad var med på noterna och skrev in i avtalet att RenoNorden skulle slippa skadestånd om sophämtningen inte skulle fungera. Idag är det uppenbart att avsikten med upphandling och privatisering är att minska kostnaderna genom att pressa ner löner och försämra arbetsvillkor.

I Alingsås finns goda exempel på att protester kan stoppa privatisering. Därför har vi kvar både Hemsjögården och personliga assistans i kommunens regi. De är exempel på att man kan vinna kampen om drivkraften finns att försvara både verksamhet och arbetsvillkor och stödet från kommuninvånarna är starkt.
Att Kommunal nu driver frågan om arbetsmiljön i köken är både bra och nödvändigt. Ännu bättre hade det varit om Kommunal tog upp kampen mot privatiseringar och entreprenader.
Arbetarklassen måste börja ställa krav och sluta acceptera allt sämre löner, arbetsvillkor och arbetsmiljö. Situationen är allvarlig. Förra året dog 55 arbetare på sina jobb. Det betyder att mer än en arbetares liv offras varje vecka, i jakten på allt högre vinster!

Varken politiker eller företag har några som helst moraliska problem med att pressa ner löner och försämra arbetsvillkor.Deras mål är att vara med och skapa en låglönemarknad inom EU. Grunden har de lagt genom att försämra vår A-kassa och sjukförsäkring, införa upphandling av offentlig verksamhet och tillåta bemanningsföretag. Även systemet med många underentreprenörer, där ingen i slutändan har någon kontroll på vilka avtal som gäller för de som arbetar, är ett led i att dumpa lönerna och försämra arbetsvillkoren.
Ilskan och kampen måste naturligtvis riktas mot vår kommun, som deltar i detta. Men den måste också riktas mot EU, mot upphandling, mot bemanningsföretag och hela tanken på att skapa en låglönemarknad där arbetare ställs mot arbetare.
Kommunala villkor och förmåner ska gälla för all verksamhet som finansieras med kommunala skattepengar!

Som enda parti kräver Kommunistiska Partiet att:

* All verksamhet som upphandlats, tas tillbaka i kommunal regi.
* Kommunala villkor och förmåner ska gälla för all verksamhet som finansieras med kommunala skattepengar.