Riv utredningen om försämringar i LAS!

Äntligen har LO-förbunden sagt nej till utredningsförslaget om LAS. Inte en dag för tidigt!
LO-förbunden användes som verktyg för att skydda regeringen och januariavtalet. För att få stopp på försämringarna av LAS krävs det nu motstånd, protester och kamp från alla anställda i Sverige.
Lagen om Anställningsskydd stiftades 1974 som ett utslag av styrkeförhållandena på arbetsmarknaden. Grunden var vågen av vilda strejker och en vänsterrörelse som krävde solidaritet, trygghet och rättvisa. Då var det självklart att alla anställda på en arbetsplats skulle ha fast anställning.
Med januariöverenskommelsen 2019 fick Centerpartiet igenom en utredning av LAS. Förslaget innebär försämringar för alla anställda.
Utredning skriver: ”Om risken för att bli uppsagd av personliga skäl ökar kan det ha en positiv effekt på arbetstagarnas arbetsinsats vilket leder till ett förbättrat resultat för företagen.” (En moderniserad arbetsrätt SOU, 2020:30 s. 159)
Det ska bli lättare och billigare att säga upp folk; fler anställda ska undantas från turordningen ”sist in, först ut”. Mer makt ska flyttas, från oss som arbetar till de som äger. Om utredningens förslag genomförs kommer det att bli ännu tystare på arbetsplatserna. Vem kommer att våga ta strid för bättre arbetsmiljö, mot orättvisor och godtycke? Många vågar knappt säga ifrån idag.
En budkavle mot försämringarna i LAS går runt i Sverige. Initiativet togs av IF Metall-klubben på Volvo LV i Umeå. Fackliga organisationer, med över 100 000 medlemmar, inom LO, Hamnarbetarförbundet, TCO och Saco, har skrivit under.
En enig fackföreningsrörelse måste använda höstens avtalsrörelser för att täppa till de hål som redan finns i anställningsskyddet. Gemensamt måste de deklarera att alla förslag som innebär inskränkningar i arbetsrätten kommer att mötas med politisk strejk. Det gäller för alla krafter att sluta sig samman och ta strid.
Använd strejkvapnet – försvara anställningsskyddet! Tillsammans är vi starka!
För Kommunistiska Partiet Alingsås
Lasse Törnberg, undersköterska
Ingela Eriksson Thelin, f d tvättbiträde