SD vill öka segregationen!

SD vill värna Alingsås unika framtoning genom att enbart bygga villor och radhus i ett av kommunens mest attraktiva områden, Mjörnstranden. De motsätter sig att det överhuvudtaget byggs hyresrätter i området.
Alingsås behöver verkligen inte fler reservat för högavlönade. Det handlar inte bara om Mjörnstranden. Kommunstyrelsen har även beslutat att det ska på byggas enbart villor och radhus Kavlås Äng. Ett beslut som alla partierna står bakom. Kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson (M) är nöjd med beslutet. Han vill att kommunen ska skapa möjlighet för fler att ”äga sitt eget boende”.
Någon ljusning för de som köat i åratal för att få en bostad de har råd med, finns inte. Att det i stort sett bara har byggts privata villor och bostadsrätter under flera årtionden har cementerat fast segregationen i betong. Runt om i landet framförs krav på att miljonprogrammens bostadsområden ska rivas eller att man ska göra om delar av lägenheterna till bostadsrätter. Kommunala bostadsbolags lägenheter säljs ut och lyxrenoveras. Med färre hyresrätter med låg hyra blir det ännu svårare för lågavlönade att få en bostad.
Områden med bara villor och bostadsrätter är lika segregerade som miljonprogrammets bostadsområden. Där bor enbart de som kan få låna i bank. Om segregationen ska minska måste kommunen sluta upp med att bevilja bygglov för fler bostadsområden med enbart privatägda villor och bostadsrätter. Att sätta sig i skuld för flera miljoner för att kunna få någonstans att bo, kan snabbt bli en mardröm.
Vi kräver att kommunen ska ge Alingsåshem i uppdrag att bygga bort bostadsbristen. Får Alingsåshem bygga hyresrätter, både som flerfamiljshus och radhus, vid Mjörnstranden och Kavlås äng, kan alla få möjlighet att bo nära badstränder. Även lågavlönade barnfamiljer, som varken har råd med fritidshus eller solsemester!
Låter man istället privata byggherrar bygga hyresrätter så blir hyran högre och många stängs ute, eftersom de privata bostadsbolagen vägrar skriva kontrakt med lågavlönade och personer med osäkra anställningar. Vem har råd med en trea för 13.000 kr/månad? Höga hyror och brist på lägenheter leder till trångboddhet. Barn får svårt att göra sina läxor och väljer att umgås med kompisar ute i bostadsområdet. Segregerade bostadsområden, trångboddhet, bostadsbrist och arbetslöshet är grunden för att unga riskerar att dras in i kriminalitet. Så ska det tydligen förbli, enligt SD och övriga partier i kommunfullmäktige.
Kommunistiska Partiet Alingsås
Sven Hellqvist, 1:a namn i kommunvalet
AnnaClara Bäckerstam, 2:a namn i kommunvalet
Elsa-Lena Åström, ordförande K - Alingsåsavdelning.