Stoppa alla motorvägsbyggen!

Visst är det långa köer i rusningstid vid både Svea- och Götarondellen i Alingsås, men lösningen är inte att bygga om E20 till motorväg.
Alla lösningar måste istället inriktas på att minska transportbehovet, om vi ska kunna klara klimatmålen. Alternativet till att bygga för ökad fordonstrafik är att:
1. Föra över alla långa godstransporter till järnvägen, bygga två nya spår för godstrafik och för persontåg som inte ska stanna i Alingsås. Då kan pendeltågen få betydligt tätare turer.
2. Bygga ner järnvägen under jord genom centrum. Bullret försvinner. Det gör då också bullerplanken som delar staden och central mark frigörs för byggande av bostäder.
3. Införa avgiftsfri kollektivtrafik, med täta turer, även för anropstrafiken på landsbygden.
Inrikta dessutom samhällsbyggandet på minskat behov av transporter, med livsmedelsbutiker, vårdcentral, bibliotek och caféer på gång- och cykelavstånd eller enkelt nåbara med kollektivtrafik.
Bygg bort bostadssegregationen, slopa friskolesystemet och bygg mindre skolor och förskolor i bostadsområdena. Stressen minskar när barnen kan gå till skolan tillsammans med sina kompisar och åka kollektivt till fritidsaktiviteter. Familjeekonomin förbättras när det inte längre behövs två bilar för att klara vardagen. Med utbyggd, avgiftsfri kollektivtrafik, kompletterad med bil- och cykelpooler, behöver få ha en egen bil.
Detta är en hållbar klimatpolitik i folkflertalets intressen och motsatsen till motorvägsbyggen, dyr bensin, trängselskatt och höga avgifter för kollektivtrafiken.
För Kommunistiska Partiet Lisa Magnusson, Morgan Melgaard, Ingela Eriksson Thelin och Elsa-Lena Åström