Stoppa bygget av storförskolor!

Stora barngrupper och små ytor att röra sig på gör barnen oroliga och leder till destruktiva lekar, konflikter och mobbing.
Trots detta är det stordrift som gäller, där barn trängs ihop på allt mindre ytor, både inom- och utomhus. Utevistelse schemaläggs, eftersom gårdarna är för små, för att alla ska kunna vara ute samtidigt.
Förskolor byggs utan kuperade, grönskande utegårdar, trots att sådan utemiljö stimulerar till att springa, klättra och klänga. Och som i sin tur bidrar till glädje, bättre motorik, högre koncentrationsförmåga och mindre känslighet för infektioner.
Storförskolor byggs enbart för att det blir billigare på kort sikt, eftersom man kan slå ihop flera barngrupper till endast en avdelning på morgonen och kvällen. Att detta leder till otrygghet struntar man i. Otrygghet för föräldrarna, som inte kan få veta vad som hänt under dagen, men framför allt för barnen, som både morgon och kväll, då de är trötta och i störst behov av lugn, hamnar i en grupp med personal och barn som de inte känner väl. Särskilt svårt är det för småbarn och barn med speciella behov, som riskerar att utsättas för mer stress än de klarar av. Så till den grad att det kan påverka deras framtida inlärningsförmåga.
För barnens skull! Bygg lokala, små förskolor med utemiljö som lockar till lek och rörelse. Som ger möjlighet till mysstund tidiga morgnar och sena eftermiddagar, när det är få barn där. Det finns inget viktigare än ett barn!
För Kommunistiska Partiet: Sven Hellqvist, förälder, AnnaClara Bäckerstam, förälder, Birgitta Ödlund, fd förskollärare