Stoppa Nedskärningarna! Befria välfärden från privatiseringar!

Som enda parti kräver vi att
• alla verksamheter får en budget som motsvarar behoven.
• all privatiserad verksamhet tas tillbaka till kommunen.

Hur kunde kommunpolitikerna tvinga sina förvaltningar att skära ner, samtidigt som kommunkoncernen fick ett överskott på över 300 miljoner förra året?
Självklart ska kommunanställda inte behöva betala med sin hälsa bara för att kommunen ska kunna ha ett överskott som är större än vad som krävs.
Det finns inga skäl att låta barn gå i alldeles för stora barngrupper i förskolan eller att tvinga gamla leva sina sista år i social torftighet när kommunen redan har över tusen miljoner kronor på banken och i fonder.

Varken företag eller höga politiker har några som helst moraliska problem med att pressa ner löner och försämra arbetsvillkor. Deras mål är att vara med och skapa en låglönemarknad inom EU. Grunden har de lagt genom att försämra vår pension, A-kassa, sjukförsäkring och LAS, införa upphandling av offentlig verksamhet och tillåta bemanningsföretag. Systemet med många underentreprenörer, där ingen i slutändan har någon kontroll på vilka avtal som gäller för de som arbetar, är ett led i att dumpa lönerna och försämra arbetsvillkoren ytterligare.
Ilskan och kampen måste naturligtvis riktas mot vår kommun, som deltar i detta. Men den måste också riktas mot EU, mot EU-upphandling, mot bemanningsföretag och hela tanken på att skapa en låglönemarknad där arbetare ställs mot arbetare.

Syftet med att privatisera kommunalt finansierad verksamhet var att underlätta nedskärningspolitiken genom att låta de privata gå före och pressa kostnaderna med lägre personaltäthet, lägre löner och sämre arbetsvillkor. Och nog har både kommuner och regioner lyckats med den målsättningen!

Pressen på de anställda är nu så hög att många slutar om de får en chans. Motståndet mot nedskärningarna har ökat så mycket, att kommunen till och med har fått börja hota chefer med avsked om de inte håller budgeten. Chefer som skulle klara av verksamheterna under coronapandemin utan att få utökad budget och utan att ens få tillgång till statens coronabidrag på 40 miljoner. Dessa 40 miljoner pytsades istället in i kommunens redan stora överskott.

Privatiseringar gör att de anställda riskerar att förlora jobbet eller få sämre arbetsvillkor och lön vid varje ny upphandling. Det vet de som kör buss, hämtar sopor, arbetar i köken och städar kommunens lokaler.
Den privatiserade skolan och äldreomsorgen har inte bara färre anställda. Där arbetar betydligt fler som saknar utbildning, vilket ger sämre undervisning och vård.

Om kommuninvånarna och anställda ska kunna ha inflytande över skolan, vården och omsorgerna måste de ägas av kommunen, inte av riskkapitalbolag. Det räcker därför inte att bara säga Nej till vinsterna. Skattefinansierad verksamhet ska utföras av kommunen och ha kommunala villkor och förmåner.