Stoppa smittan i äldreomsorgen!

Först sjöngs lovsånger över vårdens hjältar, men när dödstalen ökade i äldreomsorgen blev tonen en annan. Då beskylldes vårdpersonalen för att arbeta trots att de var sjuka.
Så kom Folkhälsomyndigheten undan ansvaret för en strategi som medfört 10 gånger fler döda i Sverige än i Norge och Finland.
Smittspridningen beror inte på att personalen struntar i reglerna. Hur ska de hålla avstånd när de tvättar, klär på och matar en annan människa? Hur ska de undvika att sprida smitta när man kan smitta utan att vara sjuk? Det kräver att de får använda munskydd för att skydda sina vårdtagare och att det införs regelbunden snabbtestestning.
Detta virus är speciellt. Bara en mindre del av de smittade smittar andra. I gengäld kan de sprida mycket virus och smitta alla i en lokal. Därför sprids smittan våldsamt på en del äldreboenden, men inte alls på andra, när någon i personalen eller en vårdtagare insjuknat.
Viruset sprids inte bara med hosta. Det sprids även med utandningsluften, i droppar så små att de blir kvar, svävande i luften. Virusen i luften ökar därför ju längre den som smittar är i rummet och ju sämre ventilationen är. I äldreomsorgen kan ventilation vara 1/10 av den på sjukhusen.
Vi har sett mail som visar hur Arbetsmiljöverket tvingades stryka kravet på andningsskydd som skyddar vårdpersonalen från smitta, när de vårdar covidsjuka. Drivande var SKR, kommunens arbetsgivarorganisation!
Folkhälsomyndighetens sämre regler tar inte hänsyn till att viruset sprids via luften och att man smittar innan symptom. Därför kan ledningen för Vård och Omsorg besluta att personalen får använda rätt skyddsutrustning.
Sluta utreda! Fem åtgärder krävs för att stoppa smittan:
• Munskydd ska användas för att personalen inte ska sprida smitta
• För att skydda personalen ska de ha andningsskydd vid vård av covidsjuka
• Snabbtesta regelbundet personalen och de boende
• Justera upp ventilationen och vädra ofta
• Sluta flytta personal mellan avdelningar
Elsa-Lena Åström, Kommunistiska Partiet, tidigare arbetsterapeut i äldreomsorgen Lars-Olof Törnberg, Kommunistiska Partiet, undersköterska i äldreomsorgen