Stoppa utförsäljning av Alingsåshem – återupprätta allmännyttan!

Hyresgästerna frågar sig med rätta: ”Varför ska vi betala för nybyggnation av dyra hyresrätter, när vi själva inte ens kommer ha råd att bo där?” De flesta är låginkomsttagare eller fattigpensionärer som redan får betala dyrt, med sämre skola, sjukvård och äldreomsorg, för att de som äger sina bostäder ska få lägre skatt. Man kan verkligen tala om omvänd Robin Hood-politik. Hyresgäster får inte en krona. De som äger sina bostäder kan däremot få hundratusentals kronor i statliga bostadssubventioner i form av ränte- och ROT-bidrag.
Är det några som behöver statliga bostadssubventioner, så är det låginkomsttagare. Men när någon dristar sig att föreslå det, så framförs hur många argument som helst för att det är omöjligt att subventionera just hyresrätter. Att subventionera privatägda bostäder anses däremot vara en god bostadspolitik.
En av de mänskliga rättigheterna är rätten till bostad. I bygget av den svenska välfärden har alltid bostadsbyggandet varit en viktig del. Allmännyttan har under decennier varit en garant för ett bra boende för alla. Så är det inte längre – allmännyttan tvingas nu vara kommersiell och marknadsanpassad.
Det måste bli en ändring på detta. Förutsättningen för att kunna erbjuda alla en bostad och för att kunna hålla hyrorna nere, är att det finns statligt subventionerade allmännyttiga bostadsbolag. Därför måste vi försvara allmännyttan och Alingsåshem.
Men det räcker inte att bara bevara Alingsåshem. Den nya bostadslagstiftningen måste bort. Den som kräver att allmännyttiga bostadsbolag ska gå med vinst, att de måste sätta marknadshyror på nybyggda lägenheter och att de inte får stödjas av stat eller kommun, vare sig ekonomiskt eller med billigare mark.
Det betyder att Alingsåshem inte får bygga bra lägenheter med låg hyra! Eftersom de privata byggherrarna tjänar på bostadsbrist och höga hyror finns det alltså inte någon som kommer bygga bra och billiga hyresrätter.
Så här är det bara i Sverige. När den nya bostadslagstiftningen infördes påstods det att EU krävde att vi införde marknadshyror. De ljög oss rätt upp i ansiktet. I hela övriga Europa finns företag, som utan vinst bygger och hyr ut under marknadspriser. För att motverka segregationen byggs bostäder som har låga hyror, god kvalitet och design även i attraktiva områden. I många länder omfattas runt 20 procent av alla bostäder av bostadssubventioner. I Amsterdam är siffran så hög som 47 procent och i Wien strax över 50 procent.
Att Alliansens partier vill sälja ut allmännyttan och låta privata byggherrar styra byggandet är kanske inte förvånande. Elver Jonsson, FP, anser att Alingsåshem bara ska ha kvar så många lägenheter som socialförvaltningen behöver för de som inte kan få en bostad på annat sätt. Han vill alltså öka den redan svåra bostadssegregationen. Men att socialdemokraterna inte avvisar en utförsäljning är upprörande, eftersom de gick till val på att stoppa borgarnas utspel i frågan. Men varför bli förvånad? Det var ju socialdemokraterna som sålde ut Alingsåshems lägenheter på Odengatan.
Att sälja ut delar av Alingsåshem löser inte bostadsbristen, det gör situationen ännu värre.

Om alla ska ha råd att bo i bra lägenheter måste vi istället kräva:
* att regeringen åter inför en social bostadspolitik. För det krävs bara att regeringen anmäler detta stöd ”som en service av allmänt ekonomiskt intresse ” till EU.
* att Alingsås kommun upplåter kommunal mark till Alingsåshem kostnadsfritt. Då kan hyrorna bli lägre.
* att Alingsås kommun avbolagiserar Alingsåshem, dvs gör om Alingsåshem till en stiftelse. Det är nämligen bara kommunala bostadsbolag som kan tvingas gå med vinst.
* att Alingsåshem får möjlighet att bryta segregeringen i boendet genom att bygga ett blandat boende, med både radhus och lägenheter, med hyresrätt i olika storlekar, även i de mest attraktiva områdena. Då kan även lågavlönade unga barnfamiljer få en bra bostad som passar dem utan att behöva skuldsätta sig. Det är de som varken har råd med skid- eller badsemester som har mest behov av att bo sjönära.

Vi i Kommunistiska Partiet vill uppmana alla att göra sin röst hörd och protestera mot orättvisorna i bostadsfrågan. Om alla ska få rätt till en bra bostad måste vi försvara allmännyttan och kräva att de får bygga bort bostadsbristen med bostäder som alla har råd att hyra.

Elsa-Lena Åström, Kommunistiska Partiet, Alingsås