Tänk inte ens tanken att upphandla kvinnojouren!

Alltfler kommuner har börjat upphandla skyddat boende för utsatta kvinnor, istället för att låta de väl fungerande kvinnojourerna fortsätta ge utsatta kvinnor skydd. Det är skamligt att göra om denna viktiga fråga till en vinstdriven verksamhet eftersom det är välkänt att vid varje ny upphandling försämras verksamheter som läggs ut på entreprenad. Därför kan vi också förutsatt den långa erfarenheten, den djupa förståelsen och engagemanget som kvinnojourerna är uppbyggda kring kommer att försvinna om skyddat boende för utsatta kvinnor upphandlas.
Det kvinnojourer önskar är därför att kommuner sluter ”Idéburna-Offentliga Partnerskap” (IOP) med kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer. Det är en samverkansform som passar deras verksamhet, eftersom den dels inkluderar finansiering och dels är baserad på partnerskap, ömsesidighet och kvalitet.
I bolag som drivs med vinst ses människovärde som en kostnad. En kostnad man mycket väl kan skär ner på för att öka vinsten. Därför kräver vi i Kommunistiska Partiet att människovärde alltid ska gå före marknadsvärde. Våra skatter ska inte gå till vinster utan användas till att tillgodose våra behov, till att ge oss alla ett människovärde. Det gäller inte minst de som är i störst behov av trygghet – i sin vardag och i sitt boende – de våldsutsatta kvinnorna och deras barn.
När nu utförsäljning av Alingsåshem åter är på tal, vill vi därför även passa på att påminna om att de kvinnor som utsätts för våld, ofta livshotande våld, av sina män, drabbas hårt när allmännyttans bostäder säljs ut. Med brist på bra, billiga hyresrätter tvingas många kvinnor fortsätta bo tillsammans med den misshandlande mannen, därför att det är omöjligt för dem att få en bostad. Då är det inte enbart kvinnorna som drabbas, utan även barnen.
Att upphandla kvinnojourer är att ge människovärdet en bottennotering. Därför måste varje tanke på något sådant stoppas i sin linda, liksom de återkommande försöken att sälja ut delar av Alingsåshem.

Kommunistiska Partiet
Maj-Britt Eliasson
Ingela Eriksson Thelin
Lisa Magnusson
Elsa-Lena Åström
Birgitta Ödlund