Utlys barnnödläge i Alingsås!

Vet hut!
Hur kan ni politiker ens komma på idén att öka antal barn i barngrupperna när ni redan nu utsätter våra barn och de som arbetar inom barnomsorgen för en situation där barngrupperna har nästan 50 procent fler barn än rekommenderat.
År efter år har ni enbart tilldelat kommunens olika förvaltningar hälften av den summa som motsvarar kostnadsökningarna. Resten har de anställda tvingats klara av genom det som ni kallar att effektivisera, men som inte är något annat än nedskärningar. Våra barn och ungdomar har fått betala med allt sämre hälsa, något som kan avläsas i belastningen på BUP.
Det uppstår ständiga konflikter i barngrupperna, när varken barn eller anställda står ut med den stress de utsätts för i överfulla lokaler och hög ljudvolym. Alltfler barn blir ”hemmasittare”, därför att de får panikångest över tanken att gå till skolan och sjukfrånvaron för personalen ligger på över 10 procent!
Är det något ni politiker kan förutse så är det behovet av barnomsorg och skolor. Ändå har ni inte ens byggt ut förskolorna i områden där det byggs mängder med nya bostäder, som i Ingared. Varför avsatte ni inte en del av marken till ny förskola och utbyggd skola? Kunde ni inte inse att det var attraktivt för barnfamiljer att bo där, med gångavstånd till Sävelångens badplats? Eller trodde ni verkligen att det var pensionärer som skulle flytta ut till landet?
Vi kräver att ni ger förvaltningarna den budget de behöver. Vi kräver att ni sänker barnantalet i grupperna och ökar personaltätheten till den norm som gäller. Vi kräver att ni slutar bygga storförskolor. Enda syftet med dem är att kunna slå ihop avdelning på morgon och kvällar. Det innebär att föräldrar lämnar barnen till personal som barnen inte känner och som inte kan berätta vad som hänt under dagen när barnen hämtas.
Sluta samla hundratals miljoner i överskott! Det finns inget viktigare än ett barn!

Sven Hellqvist och Elsa-Lena Åström, Kommunistiska Partiet