Våld på sanningen!

M, C och KD vägrar debattera med oss därför att vi påstås vara odemokratiska och vill göra revolution med våld. Lögnerna om oss i Kommunistiska Partiet har nu upprepats så många gånger att de riskerar att ses som allmän sanning. Därför vill jag bemöta era påståenden och era historielösa tolkningar.

Vi är ett politiskt parti som försvarar de demokratiska fri- och rättigheterna. Vi använder vår yttrande-, tryck- och organisationsfrihet, vår rätt att arrangera möten och demonstrationer för att föra fram vår politik. Visserligen kan vi vara kaxiga, men vi använder inte våld! Alla våra politiska mål går att genomföra på demokratisk väg i fria val, men det förutsätter att borgarklassen accepterar demokratin och inte tar till våld för att krossa den.
Visst, vi är revolutionärer. Vi vill avskaffa kapitalismen och ersätta det med ett arbetarstyrt, socialistiskt samhälle. Även borgerligheten var en gång revolutionär. Med parollen ”Frihet, jämlikhet och broderskap” fick de med sig nästan hela befolkningen i revolutionen. Bönder, statare och industriarbetare gav sitt stöd därför att förtrycket var outhärdligt i det gamla samhället och för att de drömde om att det nya skulle ge dem ett fritt och jämlikt samhälle. Kapitalägarna blev den nya härskande klassen och de omdanade hela samhället i grunden, men arbetarklassens drömmar om Frihet, Jämlikhet och Broderskap infriade de inte. Svältlöner, urusla arbetsförhållanden, barnarbete, långa arbetsdagar och bostadsmisär var vad de ”erbjöds”.
Att vi vill ”avskaffa direktörsstyret och ge arbetarna makten över det egna arbetet” går vi till och med till val på i kommunvalet. Vi skriver: ”Behoven ska styra budgeten. Lyssna på personalen, istället för att tysta dem. Låt dem peka ut problemen och lösningarna. Vi vill arbeta för en ordning där personalen styr arbetet och väljer sina egna chefer.” Att personalen får styra arbetet och välja sina egna chefer skulle kunna bli verklighet redan idag, eftersom offentlig verksamhet är demokratiskt styrd! Ni vill istället öka arbetsgivarnas makt genom att begränsa strejkrätten och tysta anställda genom att skrota de sista resterna av anställningstryggheten.
Vi har som mål att ”avskaffa det privata ägandet av produktionsmedlen”. Vi accepterar inte att ägarna i sin girighet kan avskeda de som byggt upp företagen i vårt land, för att flytta tillverkningsindustrin till länder där lönerna är så låga att barn måste arbeta och arbetare riskerar att avskedas, fängslas och mördas om de försöker bilda fackföreningar.
Ni hävdar att det privata ägandet av produktionsmedlen är en förutsättning för demokrati. Led det i bevis om ni kan! Slavar var en gång i tiden privatägda produktionsmedel. Vi för vår del hävdar att avskaffandet av slavsamhället var mänsklighetens första steg i kampen för demokrati och mot förtryck. Den vägen vill vi fortsätta. Vårt mål är ett hållbart, fritt, demokratiskt och solidariskt samhälle där alla människor har samma värde och ingen förtrycks.
Vi hävdar att ”all historisk erfarenhet visar att borgarklassen, när dess makt hotas, kommer att ta till vapenmakt och fascistisk diktatur. Därför måste arbetarklassen och dess bundsförvanter vara förberedda på väpnad kamp.” Hur kan ni tolka det som att vi vill göra revolution med våld? Lite undervisning i svenska språket kanske även politiker behöver?
Att kapitalismen är ohållbar inser allt fler. Frågan är vad ni i M, C och KD, kommer att göra, den dag en majoritet av Sveriges befolkning röstar för en total omställning av ekonomin och kräver att vi inför ett hållbart och solidariskt ekonomiskt system, där ingen ska tvingas arbeta för en svältlön och där kapitalägare inte längre kan förstöra våra livsbetingelser på jorden? Tror ni att borgarklassen kommer säga: ”Var så god, vi respekterar demokratins spelregler. Vi deltar gärna i uppbygget av detta nya samhälle, där landets rikedomar ägs gemensamt och alla får tillgång till välfärden”. Eller kommer de, med stöd av er, att göra som borgarklassen gjorde i Chile, när Chiles folk ville införa socialism med fredliga och demokratiska metoder? Sabotera ekonomin och återta makten med hjälp av militär och dödsskvadroner? Tortera och mörda socialister och människorättskämpar, förbjuda fackföreningar och införa militärdiktatur, med hjälp av USA?
Då, 1973, fördömdes militärkuppen i Chile av kommunister, socialister och andra fredsälskande människor i hela världen. De försvarade det chilenska folkets rätt att bygga sitt samhälle på det sätt som de önskade. Ni ansåg att militärkuppen var nödvändig därför att det privata ägandet av företag var hotat!
Det är ni som vill begränsa vårt demokratiska inflytande till att bara få lägga en röst i en valsedel vart fjärde år. Sedan ska vi helst sätta oss på läktaren och se på, medan ni sviker vallöften och gör upp bakom kulisserna.
Vi vill utöka demokratin till att gälla hela samhället, även på arbetsplatserna. Vi vill ha deltagardemokrati, inte åskådardemokrati, alla årets dagar. Vi vill att alla ska vara med och planera och verkställa det vi gemensamt beslutar om. Tänk tanken att de anställda i äldreomsorgen, själva får planera arbetet utifrån behoven och utifrån de gamlas önskningar! Då skulle i alla fall jag inte längre vara orolig för att få dålig vård när jag blir gammal.

Elsa-Lena Åström, Kommunistiska Partiet, Alingsås