Tillsammans kan vi göra Alingsås rödare

Det var gemensam, målmedveten kamp som gav oss allmän rösträtt, åttatimmars arbetsdag, semester, pension, en social bostadspolitik med ljusa rymliga lägenheter även åt arbetarklassen. Vi fick allmän och lika sjukvård, barn- och äldreomsorg och en enhetlig skola.

Nu tas allt det som vi tillkämpat oss raskt tillbaka av ett aggressivt näringsliv, därför att vi inte längre försvarar oss gemensamt och inte längre drivs av idén om ett rättvist och solidariskt samhälle.

Nu är det hög tid att börjar kräva vår rätt och åter ta upp den gemensamma kampen.
Så låt oss tillsammans bekämpa maktmissbruket och nedskärningspolitiken. Låt oss tillsammans göra Alingsås rödare. Ju fler vi blir desto starkare blir vi!

Vi vill uppmana dig att dela på dina röster och välja Kommunisterna i kommunvalet, oavsett vad du röstar på i riksdagsvalet!

Med oss i kommunfullmäktige...
...blir det betydligt svårare att dölja nedskärnings- och privatiseringspolitiken eller att göra upp i tysthet bakom kulisserna.
...kommer kommuninvånare och kommunens anställda alltid att ha en kompromisslös röst i politiken när de protesterar mot försämringar.

Läs mer om kommunisterna i Alingsås

Nyheter

2022-08-12
LOV är ingen frihetsreform - varken för de som arbetar i äldreboende eller för vårdtagare. Därför är det bra att Alingsås kommun har dragit tillbaka beslutet om att tillämpa Lagen...
2022-08-10
SD vill värna Alingsås "unika framtoning" genom att enbart bygga villor och radhus i ett av kommunens mest attraktiva områden, Mjörnstranden, och förvägrar därmed möjligheten för...
2022-06-08
Ingen behöver leva ett fattigt och torftigt liv för att vi ska klara klimatkrisen. Med en omfördelning från de rikas privata konsumtion till vår gemensamma välfärd, så finns det...

Sidor