Vård - skola - omsorg

Vi betalar kommunalskatt för att finansiera vår gemensamma välfärd, inte för att samla pengar på hög!

Alingsås kommun fick 125 miljoner i överskott förra året därför att verksamheterna inte fått den budget de behöver. Överskottet blev så stort trots att politikerna slösat bort närmare 100 miljoner på bland annat missade bidrag från staten, avgångsvederlag till tjänstemän som sagts upp och för att kommunens bolag tvingats lösa in sina lån i förväg.
Kommunen planerar nu för ytterligare 320 miljoner i överskott de kommande åren. När nästa mandatperiod är slut kommer kommunen ha ett samlat överskott på över en miljard om detta får fortsätta.

I Alingsås behövs en annan ekonomisk politik. Efter alla år av nedskärningar är det istället utveckling och förbättringar som behövs. Kommunen måste omgående ge de förvaltningar som går med underskott den budget de behöver och upphöra med de nedskärningar som kallas för ”effektiviseringar”. Därefter ska förvaltningarna få den budget som behoven kräver. Kommunen är inget företag som ska gå med vinst.

Kommuner och landsting har stort ansvar för att kvinnors löner är lägre.
Bra barn- och äldreomsorg är en viktig kvinnofråga. Det är en förutsättning för kvinnors möjlighet till egen försörjning. Det är även inom detta område som många kvinnor arbetar. Att politikerna fortsätter att hålla nere lönerna i landsting och kommuner påverkar även lönen i andra kvinnodominerade yrken. Problemet är lättlöst. Höj lönerna inom skola, vård och omsorg! Då kommer även de ojämställda lönerna i andra branscher att lösas.

Sextimmars arbetsdag

Det första Kommunistiska Partiet kommer göra när vi sitter i Kommunfullmäktige är att lämna in en motion om sex timmars arbetsdag till Kommunfullmäktige. Läs mer

Vård- och äldreomsorg

Ge vård och äldreomsorgen en budget som motsvarar behoven.
Inför sex timmars arbetsdag med heltidslön omgående.
Bygg nya demensboenden och servicehus. Läs mer

Skola och barnomsorg

Skolan:

  • Bryt segregationen - Avskaffa det fria skolvalet och friskolesystemet.
  • Färre elever i klasserna.
  • Inför gratis frukost i skolan.
  • Lärare ska undervisa, inte administrera. Anställ administrativ personal.

Förskolan:

  • ”Förtäta” personalen – inte barngrupperna.
  • Sluta bygga storförskolor.
  • Förskollärare och barnskötare ska arbeta med barnen. Anställ administrativ personal som ska sköta administration.

Läs mer

Personliga assistansen och omsorgerna


  • Ingen privatisering av personlig assistans.
  • Ge LSS den budget som behoven kräver.

Läs mer