Valplattform 2018

Låt behoven styra budgeten - pengarna finns!

Vård – skola – omsorg

En sak borde stå klart för alla: Det finns utrymme för att förbättra kommunens verksamheter istället för att försämra dem! Alingsås har snart en miljard i kassakistan!
Läs mer

Skola och barnomsorg

De stora problemen är framför allt att det fria skolvalet gör skolan alltmer ojämlik och segregerad och att förskolan och skolan inte får en budget som motsvarar behoven.
Läs mer

En värdig äldreomsorg

Politikerna låter våra gamla och sjuka betala för kommunens överskott med allt sämre vård och omsorg. De anställda tvingas slita och drabbas av belastningsskador för att äldreomsorgen inte får en budget som motsvarar behoven.
Läs mer

Försvara rätten till kommunal personlig assistans

De som föds med och de som förvärvar stora funktionshinder måste kunna få förutsättningar att leva ett värdigt liv med assistans, bra boenden och med de hjälpmedel som de själva och deras assistenter behöver.
Läs mer

Nej till privatiseringar och entreprenader

Som enda parti kräver Kommunistiska Partiet att all verksamhet som upphandlats ska tas tillbaka i kommunal regi och att kommunala villkor och förmåner ska gälla för all verksamhet som finansieras med kommunala skattepengar.
Läs mer

Sex timmars arbetsdag

Sex timmars arbetsdag är inte något vi får. Det måste vi kämpa för!
Läs mer

En röd bostadspolitik

Det är Kommunistiska Partiet som står för nytänkande i bostadspolitiken. Gör om Alingsåshem till en stiftelse utan vinstkrav. Då blir låg hyra tillåtet. För att minska segregationen ska Alingsåshem bygga hyresrätter även i de mest attraktiva områdena.
Läs mer

En röd klimatpolitik

Kommunerna har ett stort ansvar för att vi ska kunna nå uppsatta miljö- och klimatmål. Inför gratis kollektivtrafik!
Läs mer

Alingsås Föreningshus

I ett föreningshus kan människor utöva sina intressen tillsammans, över kultur- och åldersgränser, och föreningar och studieförbund kan samverka kring lokaler för att utveckla sina aktiviteter och kursutbud.
Läs mer

Socialism eller kapitalism? Vilket är framtidens system

Att tro på att kapitalismen bidrar till välfärd, utveckling och demokrati bygger på historielöshet och illusioner om kapitalismens natur.
Läs mer

Nej till krig och ockupation

Det är en skam att Sverige deltar i USA:s och Natos krig. Det är en skam att Israels ockupation av Palestina får fortgå utan att Sverige protesterar genom sanktioner.
Kommunal bojkott av Israel - för ett fritt Palestina.